Onkamo1930-luvun alkupuolella Onkamojärvien veden pintaa laskettiin ruoppaamalla Nivanjokea. Näin saatiin lisämaata, joka ojitettiin pelto- ja metsämaaksi. Ajan käytännön mukaan ojat ohjattiin laskemaan järviin.

Historiasta kertoo sivun alareunasta löytyvä herastuomari Janne Simosen kirjoittama "Jokien perkaus - muistoruno Tikkalassa" vuodelta 1936.

Onkamojärvien valuma-alueen pinta-ala on 124 km2, järvien yhteenlaskettu pinta-ala 45 km2. Järvien rannat ovat matalat, keskisyvyys Pieni-Onkamolla on 2,2 m, Suuri-Onkamolla 4,3 m ja Hason selällä 3 m. Järvissä on muutama syvänne. Vesi vaihtuu kerran n. 4,5 vuodessa.

Onkamojärvien vesi virtaa Nivanjokea pitkin Pyhäselkään. Pyhäselän pinta on alempana kuin Onkamojärvien veden pinta. Pieni-Onkamojärveen on laskenut aikaisemmin Lotokanjoki, mutta muutama vuosikymmen sitten Lotokanjoki on ohjattu laskemaan suoraan Nivanjokeen. Vetensä Onkamojärvet saavat sateesta ja pohjalähteistä.

 


Jokien perkaus - muistoruno Tikkalassa

25/9-1936

1. 

No nyt sitä on perattu maita ja soita
ja siitä sitä tuloo viljoo ja voita.
Hallat ja harmit on kaukana poissa
maamiesten toivo ja -rikkaus on soissa.

2.

Kaksikymmentä vuotta on toivottu tätä,
josta monella on siitä jo suuri hätä.
Jos valtion herrat ei apua anna,
niin perkaustöitä ei alulle panna.

3.

Viisi vuotta sitten jo ministerit päätti
miljoonia kaksi - rahojansa määti.
Siitä neljänneksen osakkaille - maksettavaks jääti
jokien perkkaustöitä - niin tekemään käski.

4.

Jokimestariksi Jokinen, sopiva on mies -
järvet ja joit' kaikki hän tunsi ja ties.
Kartta oli pitkä - noin peninkulma viis'
minkä mukaan työskennellä - tiesi hän siis.

5.

Kaivutyöt alkoivat ensivuoden tillin:
Oriveistä - Nivaan ja Omkamon lampiin,
siitä sitten Lotokalle, Pärnään-Haukilampiin,
sivuhaarat Hietalaan ja - päättyen Lahnalampiin.

6.

Siinä sitä kului jo neljä vuotta,
eikä perkaustöitä - tehtynä suotta.
Kyllä siinä heilui lapio ja kuokka
miehet saivat rahaa - kuin kalamiehen nuotta.

7.

On siinä ojoo: viäree ja suoroo,
huaroja, puroja - mäkii ja noroo,
syvee, leviitä - kapiita, mataloo,
joka viepi vesiä - alemmaksi koloo.

8.

Jos rahojakin meni, niin hyvä siitä tuli
pajupehkot, mättäät, röteiköt - routakin suli.
Kasööri Korhoselta rahaa - miehille tilissä tuli,
ja osakkaille kallista, kuivoo niittymaata tuli.

9.

Siinä sitä ollaan ja vanhaksi tullaan,
ennenkuin kaikki - alat viljavaksi suahaan.
Ja neljännesmiljuona - valtion velkaan,
maksetuksi tulee - kirjojen mukaan.

10.

 

Mut' lopuksi kiitän ja kumarran siitä:
kaivumiehiä kaikkia ja - herroja niitä,
jotka vaalivat, tätä - työtä, valvoen öitä,
tuleville polville tekivät - sankaritöitä.

J. S. nen.