Pro Onkamojärvet ry:n vuosikokouksessa 6.5.2023 päätettiin Pro Onkamojärvet yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkamisen jälkeen Onkamojärvien ennallistamistoimintaa jatkaa Osuuskunta Lumimuutos, joka aloitti ennallistamistyöt Onkamoilla jo tämän vuoden alusta.

Pro Onkamojärvien www-sivut toimivat tämän vuoden loppuun, mutta uudet ja ajankohtaiset tiedotteet löytyvät jatkossa Osuuskunta Lumimuutoksen nettisivuilta ja maisema.org -sivustolta.

Kuvassa vasemmalta Tero ja Kaisu Mustonen Osuuskunta Lumimuutoksesta, hankekoordinaattori Tuovi Vaaranta, puheenjohtaja Martti Tolvanen ja varapuheenjohtaja Antti Lampio lopettavasta Pro Onkamojärvet ry:stä, toisessa kuvassa vuosikokousväkeä.

Vuosikokous 2023 1Vuosikokous 2023 2

 

Pro Onkamojärvet ry:n vuosikokous pidetään la 06.05.23 Niemisen Urheilutalolla, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen, alkaen klo 13.00. Kahvitus klo 12.30-13.00 välisenä aikana.

Vuosikokouksessa 11.06.22 jo päätettiin, että Pro Onkamojärvet ry lopettaa Onkamojärvien kunnostoiminnan vuoden 2022 loppuun mennessä ja Osuuskunta Lumimuutos, y-2002008-4, jatkaa Onkamojärvien ja alueen ennallistamistoimia vuoden 2023 alusta alkaen.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n pykälien 1-6 asiat, ja sääntöjen 10§:n pykälän yhdistyksen purkaminen ja purkamiseen liittyvät toimet. Päätetään, että 11.06.22 valittu puheeenjohtaja ja varainhoitaja-sihteeri jatkavan siihen saakka kunnes Pro Onkamojärvet ry on poistunut yhdistysrekisteristä.

Osuuskunta Lumimuutoksen edustajat kertovat miten kunnostus jatkuu Onkamojärvillä.

Kokoukseen osallistumisesta pitää ilmoittaa ke 03.05.23 mennessä Tuovi Vaarannalle sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai tekstiviestinä puhelimeen 0500 376 018.

Kokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Martti Tolvanen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja vahvistetaan paikalla olevat;
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto;
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. Pro Onkamojärvet ry:n purkaminen
  Koska Pro Onkamojärvet ry:n vuosikokous 11.06.22 jo päätti lopettaa Onkamojärvien kunnostustoiminnan vuoden 2022 loppuun mennessä ja sen, että Osuuskunta Lumimuutos, y-2002008-4, jatkaa Onkamojärvien kunnostustoimia vuoden 2023 alusta alkaen, hallitus esittää yksimielisesti Pro Onkamojärvet ry:n purkamista.
 8. Hyväksytään yhdistyslain mukainen hallituksen selvitys siitä, miten yhdistyksen purkutilanteessa yhdistyksen omaisuus käytetään sääntöjen mukaiseen toimintaan.
 9. Päätetään, että vuosikokouksen 11.06.2022 valittu puheenjohtaja ja varainhoitaja-sihteeri jatkavat siihen saakka, entisillä päätöksillä, kunnes Pro Onkamojärvet ry on poistettu yhdistysrekisteristä.
 10. Osuuskunta Lumimuutoksen edustajat kertovat itsestään ja miten Onkamojärvien kunnostus
  on alkanut ja jatkuu.
 11. Kokouksen päättäminen.

Pro Onkamojärvet ry:n vuosikokous päätti 11.6.2022 lopettaa Onkamojärvien kunnostustoimet vuoden 2022 loppuun mennessä. Osuuskunta Lumimuutos, y-2002008-4, puheenjohtaja Tero Mustonen, jatkaa Onkamojärvien ja alueen kunnostus- ja ennallistamistoimintaa vuoden 2023 alusta lähtien. Osuuskunta Lumimuutoksen toimintaa voi seurata tarkemmin osoitteessa
www.lumi.fi.

Onkamojärvillä oli edellisestä kesästä poiketen poikkeuksellisen voimakas leväkukinta kesäkuun loppupuolelta lokakuun loppuun.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraa kesäisin kaksi kertaa viikossa satelliiteilta otetuista karttakuvista levien esiintymistä. Mikäli pilvet eivät haittaa näkyvyyttä, tehokkaat kamerat saavat kuvaan leväpeitteen ehkä jopa hiukan pinnan alta.

Selkeä leväesiintymä näkyi satelliittikarttakuvissa jo kesäkuun 30. päivänä Suuri-Onkamon Särkilahdella ja hentoa leväkalvoa salmen siltojen alapuolella. 15.7.2022 vahva leväesiintymä peitti jo koko Suuri-Onkamojärven ja ohuena kalvona Pieni-Onkamon veden pinnan. 17.8.2022 otetuissa satelliittikarttakuvissa vahva leväkerros peitti jo kauttaaltaan Pieni- ja Suuri-Onkamojärvien vesien pinnat. Vaikka oli osin pilvistä, kesäajan viimeisessä satelliittikarttakuvassa 17.11.2022 näytti siltä, että levälautat olisivat jo Onkamojärvien pinnasta hävinneet.

Näin rajuun leväesiintymään voi hakea syitä lumisen talven jälkeen tulvien tuomasta ravinteiden määrästä, myrskytuulien aihettamien pohja- ja pintavesien sekoittumisesta ja alkukesän kuumuudesta. Lisääntyvät myrskytuulet tuovat entistä enemmän ravinteita sateen mukana myös ilmasta. Onko siinä syitä riittävästi? Kukaan ei varmasti tiedä.

Osuuskunta Lumimuutos on suunnitellut ensimmäiset kaksi vuotta tekevänsä Onkamojärvillä ekologiset ja limnologiset tutkimukset tietopohjaksi kunnostustoimien jatkon suunnaksi. Lokakuussa 2023 kutsutaan koolle Onkamojärvien seminaari, jossa kerrotaan seuraavista askeleista, seuraa www.lumi.fi tai www.maisema.org tiedotusta.

Vuoden 2023 puolella, Pro Onkamojärvet ry:n hallitus tilinpäätöskokouksessaan tulee päättämään vuosikokouksen pitoajasta. Kokouksen pitoaika lienee toukokuun alkupuolella. Hallitus tulee esittämään vuosikokoukselle, että Pro Onkamojärvet ry lopetetaan ja poistetaan yhdistysrekisteristä sekä esittämään vuosikokoukselle laatimansa yhdistyslain mukaisen selvityksen siitä, miten yhdistykseltä jäävä omaisuus ohjataan yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Hoitokalastus

hoitokalastus2Hoitokalastus alkoi 18.5. Pieni- ja Suuri-Onkamolla rysillä ja 4.11. nuottauksella. Hoitokalastus päättyi 14.11. Vähempiarvoisen kalan saalis oli yhteensä 30 820 kg, josta särkiä oli 45,4%, pieniä ahvenia 34,7%, lahnaa 11,8%, salakkaa 4,4%, kiiskejä 1,2% ja muita lajeja yhteensä (säyne, sorva, pasuri ja muikku) 2,5%. Takaisin petokaloina järveen lasketut lajit olivat yli 20 senttiset ahvenet, hauki, made ja kuha.

Valuma-aluekunnostukset

Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina kunnosti Suuri-Onkamon Sammalikonsuolle vuonna 2019 tehtyä laskeutusallas-kosteikkokokonaisuutta ja teki tarkastuskorjausta Piilolahden valuma-alueelle kahden maanomistajan maille vuonna 2021 tehdyllä kosteikolla.

Vesinäytteet valuma-alueiden ojista ja/tai ojien suista.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen henkilöstö ja Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina kävivät toukokuussa ottamassa 13 vesinäytettä Pieni- ja Suuri-Onkamoiden valuma-alueen ojista ja/tai ojien suista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus vastasi näytteiden oton ja analyysien tulosten kustannuksista.

Tarkentavia lisänäytteitä Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina kävi ottamassa 6 kappaletta marraskuussa osin samoista ojista ja/tai ojien suista. Kaikissa näytteissä oli missä enemmän, missä vähemmän ravinteita, fosforia ja fofaattifosforia ja kiintoainetta odotettua enemmän. Vesinäytteiden analyysien tulokset huomioidaan jatkokunnostusten suunnittelussa.

Aktiivihiilisuodatinkokeilu

Joulukuussa Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina asensi Suuri-Onkamon länsipuolella järveen laskevaan ojaan, jossa vesinäytteiden tulosten mukaan oli suurimmat fosfori- ja fosfaattifosforimäärät, 7 ja ja 30 metrin pätkille aktiivihiilisuodattimet. Ojaan upotettiin ensin aktiivihiili, päälle suodatinkangas ja kankaan päälle salaojasoraa. Suodatuskyky selviää ensi keväänä otettavista vesinäytteiden tuloksista. Menetelmä on uusi, joten suodatustehosta ei voi olla etukäteen varma.

Niittotyökalut ja vesikasvien niitot

Rantakiinteistöjen omistajille vuokrattavaksi omatoimiseen vesikasvien niittoon hankittiin toinen vene, Kippari 460, siihen moottori, mercury 5 ja korjautettiin lumen painosta vaurioitunut, edellisenä vuonna ostettu vene.

niitot onkamoilla 1Pro Onkamojärvet ry teetätti omilla laitteilla niittoja Pieni-Onkamon Savilahdella, Suuri-Onkamolla salmen siltojen alapuolella, Murtolahdella ja Vihissä sekä keräävällä Mikko Hirvosen niittokoneella Säkäniemessä ja Koirlahdella. Tavoitteena oli edistää veden kiertoa saarten ja mantereen välillä. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen vastuuyksikön lupa oli paljon suuremmille niittoalueille kuin niittoja toteutettiin.

Niitot aloitettiin 15.7. Suuri-Onkamolla salmen siltojen alapuolella. Niitoalue oli noin 1 ha. Murtolahden niittoalue oli noin 2,5 ha.

Murtolahteen laskevassa ojassa on monta laskeutusallasta ja kosteikkoa, rantaa lähimpänä on kaksi kosteikkoa. Silti ojan suusta katsottuna jätettiin turvallinen ravinteita ja kiintoainetta sitova ruovikkokasvusto niittoalan ja ojan suun väliin. Vihin puolella ruovikoita poistettiin vain veneparkista järvelle johtava väylä ja avarrettiin väylää vähän järveltä päin.

Pieni-Onkamolla niitettiin vain Savilahdella. Ruovikoita niitettiin runsaan hehtaarin alueella. Savilahdella on peltoalueen ja rannan välissä iso kosteikko.

Keräävällä koneella vesikasveja niitettiin elokuun loppupuolella Säkäniemen ja Säkäsaaren välisellä alueella vesikasviryppäitä yhteensä noin 2 ha alalta ja Koirlahden veneparkin puoleiselta reunalta ruovikoita noin 2 ha alalta.

Niitetty kasvimassa kaikissa paikoissa vietiin pois rannasta kompostoitumaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristövastuualueen ja maanomistajien lupien mukaisiin paikkoihin. Kasvimassojen siirto vedestä kompostoitumispaikkoihin toteutettiin pääsääntöisesti talkoovoimin.

Vesikasvien niitot veden kierron edistämiseksi ovat käynnissä Onkamoilla.

Vesikasvit niitetään niittokoneveneellä, jonka jälkeen kasvimassa työnnetään haravaveneellä rantaan. Rannasta ahkerat talkoolaiset nostavat niittojätteen traktorin tai mönkijän kyytiin, jonka jälkeen kasvimassa kuljetetaan läjityspaikkaan/kompostoitavaksi.

Viimeisessä kuvassa Murtolahti niittojen jälkeen.

niitot onkamoilla 3niitot-onkamoilla-7.jpgniitot-onkamoilla-8.jpgniitot onkamoilla 1niitot onkamoilla 2niitot onkamoilla 4niitot onkamoilla 5niitot-onkamoilla-6.jpg

Aika: 11.06.2022 alkaen klo 13.00.

Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1047, 82290 Nieminen

Läsnä:

 • Martti Tolvanen, jäsen, hallituksen puheenjohtaja ja kokouksen puheenjohtaja
 • Tuovi Vaaranta, sihteeri
 • Leena Kettunen, Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry:n edustaja
 • Martti Kettunen, hallituksen jäsen,
 • Antti Lampio, jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja sekä Onkamo-Sintsin osakaskunnan edustaja
 • Kimmo Sierimo, jäsen
 • Sirkka-Liisa Sierimo, edellisen puoliso, ei jäsen.
 • Pertti Mäntynen, jäsen
 • Markus Mäntynen, ei jäsen
 • Noora Huusari, Osuuskunta Lumimuutos

Kokouksessa oli läsnä yhteensä 5 Pro Onkamojärvet ry:n jäsentä, sihteeri, hallituksen jäsen, joka ei ollut kokousedustaja, kaksi kokousedustajan seuralaista ja Osuuskunta Lumimuutoksen edustaja.

Talousarvio 2022

Rauanlahden valuma-alueen kosteikkorakenteiden hoito

 • Vesi- ja Luontokunnostus Janne Raassina tekee vuoden 2019 hoitosopimuksen mukaiset hoitotyöt, rah. ELY:n tuki

Omaehtoinen vesientarkkailu

 • Salmen siltojen mittauspisteeltä käydään mittaamassa veden korkeus kerran kuukaudessa jäiden sulettua jäiden tuloon saakka.

Hanketukipäätös 24.05.21 Pokely/949/2020, tuki 50% 33 000€:n kustannuksiin. Hankeaika 2021-2022
Hankkeen sisältö:

 • Poistetaan vesikasveja Onkamojärvistä veden kierron edistämiseksi ja ravinteiden vähentämiseksi
 • Hankitaan toinen vene moottoreineen vuokrattavaksi rantakiinteistön omistajien käyttöön.

Hanketukipäätös 28.04.22 Pokely 1189/2021, tuki 50% 40 000 euron kustannuksiin. Hankeaika 2022.

 • Hoitokalastusta rysillä ja nuotalla
 • Jo tehtyjen vesiensuojelurakenteiden tarkastus ja kunnostus ja mahdolliset uudet rakenteet
 • Vesikasvien poistoa