karvalehti1Juuan Kuhnustanjärvellä paikallinen kylätoimikunta on kehittämässä laitetta, jolla saisi nostetuksi karvalehteä pois järvestä. Karvalehti on irtokelluja vesikasvi, jolla ei ole juuria.

Kuvan yläreunassa on karvalehteä yksittäisinä kasveina ja alla massana veden pohjan tuntumassa.
Kuvakaappaus on otettu www.ymparisto.fi sivustolta. 

Upos- ja irtokellujakasvit voivat joskus lisääntyä niin, että niistä on suurta virkistykäytöllistä haittaa järvissä. Kasvien poistoon on jo pitemmän aikaa yritetty kehittää esimerkiksi toimivaa raivausnuottaa, joka nostaisi irtokelluja- ja heikkojuuriset vesikasvit pois pohjan tuntumasta. Toistaiseksi ei ole onnistunut. Vaikeus on siinä, että vesilain mukaan vesikasvien poistamisessa pitäisi vesikasvi saada poistettua siten, ettei pohjan liete saa nousta levien käyttöön. Toinen ongelma on se, että menetelmä ei saisi rikkoa vesikasveja. Osa upos- ja irtokellujakasveista leviää pienestä kasvin palasesta.

Olin viime 9.7.21 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen vesienhoitotiimin edustajien kanssa katsomassa Kuhnustanjärven laitteen koekäyttöä. Laite nostaa järven pohjasta karvalehtikasvit, mutta ei haraa pohjaa. Koekäyttövaiheessa kasvit on nostettu kangaskassiin, mutta kehitys jatkuu….

Alla olevan lautan kuvan on ottanut Esko Nykänen ja kasvien nostoa on kuvannut Tuovi Vaaranta

Alla olevassa kuvassa näkyy keruulaitteen päässä piikit. Piikit on poistettu, koska vesilain mukaan järven pohjaa ei saa harata. Piikkejä ei ollut laitteessa koekäytön aikana.

 karvalehti2


Karvalehti nousee ylös koneellisella nostimella lautalle.

 karvalehti3