Talousarvio 2020

Rauanlahden valuma-alueen kosteikkorakenteiden hoito 
Vesi- ja Luontokunnostus Janne Raassina tekee vuoden 2019 hoitosopimuksen mukaiset hoitotyöt, rah. ELY:n tuki
1364 €

Omaehtoinen vesientarkkailu  
Salmen siltojen mittauspisteeltä käydään mittaamassa veden korkeus kerran kuukaudessa jäiden sulettua jäiden tuloon saakka.
100 €

Valtion budjetista tulevan 100 000 euron rahoituksella, 2019-2021:

(Rahaa jäljellä 62 500 €)

  • Hoitokalastukseen 25 000 €
  • Valuma-aluekunnostukseen 25 000 €

vesiensuojelun tehostamisohjelma logoPohjois-Karjalan ELY-keskukselta 50% :n tuki 60 000 €:n kustannuksiin vuosille 2020-2021:

  • Hoitokalastukseen 5 000 €
  • Valuma-aluekunnostukseen 5 000 €

Tuloslaskelma ja tase 2019

Pro Onkamojärvet ry on perustettu 13.07.2013. Vuosi 2019 oli yhdistyksen kuudes täysi tilikausi.Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 204 jäsentä, kaksi kuntaa, neljä kyläyhdistystä, kaksi kalavesien osakaskuntaa, neljä yhteisöä ja 192 henkilöjäsentä.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi hallitus.

Sääntöjen mukaan hallitukset jäsenet valitaan kolmeksi toimikaudeksi, kuitenkin niin että noin kolmannes jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan vuosittain yhdeksi toimikaudeksi. Toimikauden pituus on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan, joten varapuheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten valitsemien hallitusten ensimmäisten kokousten välinen aika.

Lue lisää >>

Pro Onkamojärvet ry:n vuosikokous pidetään 27.6.2020 Niemisen Urheilutalolla, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen, alkaen klo 13.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä määrätyt asiat ja kunnostustoimet, joita tulevina vuosina voitaisiin tehdä, mikäli rahoitus saadaan järjestymään sekä hallitukselle annettavat valtuudet suunnitella ja hakea hanketukia tuleville vuosille.

Kokoukseen osallistumisesta pitää ilmoittaa ti 23.06 mennessä koronarajoitusten vuoksi Tuovi Vaarannalle sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai tekstiviestinä puhelimeen 0500 376 018.

Osaallistujat ohjataan kahville turvavälit huomioiden alkaen klo 12.00. Sään salliessa kahvit voidaan tarjota ulkona. Suosittelemme kokoukseen osallistujien ottavan mukaansa kasvomaskin.

Hallitus

vesiensuojelun tehostamisohjelma logoPohjois-Karjalan ELY-keskus on tehnyt myönteisen päätöksen, 22.4.2020 POKELY/1039/2019, Pro Onkamojärvet ry:n marraskuussa 2019 jättämään avustushakemukseen. Rahoitus myönnetty Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 60 000 euron kustannuksiin, johon tuki on 50%, eli 30 000 euroa.

Tuki on käytettävä 14.11.2021 mennessä ja se on käytetävä valuma-aluekunnostuksiin, hoitokalastukseen ja vesikasvillisuuden raivausnuottauksella poitamiseen.

Hoitokalastus

Hoitokalastus toteutetaan vuosina 2020 ja 2021 keväällä rysillä ja syksyllä nuotalla. Hoitokalastuskilpailutuksen voitti pitkän linjan kalastaja joensuulainen Jukka Pusa.

Hoitokalastus rysillä alkoi 28.04.2020. Alla olevassa kuvassa järveen on laskettu ensimmäinen rysä.

hoitokalastusta

Valuma-aluekunnostukset Onkamojärvillä

Alla olevalle kartalle on mekitty Onkamojärvien valuma-aluekunnostuspaikat, joissa on tehty kunnotuksia vuosina 2010-2019 sekä alueet, joihin on jo suunniteltu kunnostuksia (toimenpidetarve 2019). Osalle suunnitelluille kunnostuksille on jo rahoitus ja osalle on haettu rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta vuosille 2020-2022.

valuma alueiden kunnostuskartta

Kartalta puuttuu merkinnat Hason alueen Lähesuolle tehdyt laskeutusaltaat ja eroosiosuojaukset, jotka tehtiin marraskuun 2019 loppupuolella maanomistajan toimesta.

Vuoden 2019 aikana suurin yksittäinen kunnostustoimi Suuri-Onkamon valuma-alueella oli Petrolan turkistarha-alueen maiden vaihto.

petrola maiden vaihto2Kuva: Mika Pirinen

Petrolan lopetetulla turkistarha-alueella suoritettiin maaperän kunnostustoimenpiteet massanvaihtona kesäkuusta syyskuuhun kestäneessä kunnostusurakassa 2019.

Massanvaihdolla kunnostettiin alueen maa-ainekset, joissa oli tutkimuksissa todettu korkeita kokonaisfosforin ja liukoisen typen pitoisuuksia. Alueen on todettu olevan Suur-Onkamon järvialueen merkittävä pistemäinen ravinnekuormittaja.

Hanke toteutettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämänä. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet Pro Onkamojärvet ry sekä Fortum Power and Heat Oy. Ravinnepitoiset maa-ainekset toimitettiin Pyhäselän Metsästäjät ry:n Hammaslahden ampumaradan suoja- ja meluvalleihin hyötykäytettäväksi. Lopetetun turkistarha-alueen kunnostusalueet ennallistettiin Fortumin Joensuun voimalaitoksen pohjahiekalla, jota käytettiin alueen pohjatäytössä. Alueen pintakerros kasvukerrokseksi rakennettiin talvella 2019 kosteikkokunnostustyömailta saaduista humuspitoisista maa-aineksista. Kohteen massanvaihdon urakoinnista vastasi Fortum Waste Solutions Oy ja rakennusteknisestä valvonnasta Ramboll Finland Oy. Hankkeessa työllistettiin laajalti myös paikallisia urakoitsijoita.

Kiinteistön omistajat ovat olleet tyytyväisiä työn lopputulokseen ja voivat jo seuraavan kasvukauden aikana hyödyntää omistamaansa aluetta täydellä kapasiteetilla mm. hevosten laidunmaana.

Hankkeen toteutuneet määrät:

  • ravinnepitoisen maa-aineksen poisto 9700 m3ktr , pohjatäyttö pohjahiekalla 6800 m3rtr, kasvukerros 3400 m3rtr (* m3ktr = kiintoteoreettinen kuutio, m3rtr = rakenneteoreettinen kuutio)

Massanvaihdossa ravinnekuormituksen lähde on poistettu ja kunnostuksen tulosten oletetaan näkyvän suhteellisen nopeasti alapuolisessa vesistössä, koska kohteen ravinteet ovat olleet liukoisessa muodossa. Pohjois-Karjalan ELY-keskus liitti alueelta lähtevät ojat seurantaan.

Muut valuma-aluekunnostukset vuonna 2019

Suuri-Onkamo: Murtolahden valuma-alueelle viimeisteltiin kosteikko, Särkilahden alueelle tehtiin kosteikko. Hason alueelle UPM Oy:n ja Tornator Oy:n maille tehtiin tai viimeisteltiin kaksi kosteikkoa, kolme laskeutusallasta ja virtaumanohjaus ojaan sekä Lähesuon alueelle maanomistajan toimesta tehtiin kaksi laskeutusallasta ja ojien eroosiosuojaukset.

Pieni-Onkamo: Savilahden , Sammakkolahden ja Kytöniemen alueille tehtiin kosteikot.

Valuma-aluekartoitukset 2019

Pieni- ja Suuri-Onkamon mukaanlukien Hason alue tehtiin kartoitukset kunnostustarpeista. Kartoituksen tuloksena on maanomistajien suostumuksia saatu kunnostuskohteista. Osaan kunnostuksista on jo rahoitus, osaan on haettu Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta rahoitusta vuosille 2020-2022.

PH-arvomittaukset vuonna 2019

Pieni-Onkamon ja Suuri-Onkamon pohjoisosassa on mustaliuskealueita. Mikäli ojien kaivauksissa ilma ja vesi ulottuu mustaliuskeeseen, maaperän fosfori muuttuu vesiliukoiseksi ja valuu veden mukana järveen.
Syksyllä 2019 otettiin ojista näytteet Pieni-Onkamon ja Suuri-Onkamon pohjois-osan valuma-alueilla. PH-arvot eivät olleet koholla, joten mustaliuskeesta ei ole syntynyt ongelmia.

Kalastorakennetutkimus 2019

Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus teki kalastorakennetutkimuksen elo-syyskuussa 2019 ja vertasi tuloksia vuosina 2009 ja 2013 tehtyihin kalastorakennetutkimustuloksiin.

Vuonna 2009 kalastorakenne oli raskaasti särkivaltainen. Vuosina 2010-2013 teho- ja hoitokalastuksen ansiosta vuoden 2013 kalastorakenne oli ahvenvaltainen. Syksyn 2019 kalastorakennetutkimus kertoi, että kalastorakenne on lähestymässä taas särkivaltaisuutta.Vaikka vuosina 2014-2018 hoitokalastettiin jonkin verran. Rahoituksen vähäisyyden vuoksi hoitokalastukset eivät ole olleet riittäviä pitämään kalastorakennetta kunnossa. Luontainen kalastus on myös vähentynyt Onkamojärvillä vuosi vuodelta.

Tehokalastukseen on haettu Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta rahoitusta vuodelle 2020.

Yksityiskohtaisempia tietoja Onkamojärvien kunnostuksista ja yhdistyksen toiminnasta löytyy tältä sivustolta.

Kunnostamista Onkamojärvien valuma-alueilla ja hoitokalastamista vielä riittää. Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta haettava julkinen tuki on vuoden 2020 alusta alkaen on 50%. Omakustannusosuuksia tarvitaan.

Jos katsotte Onkamojärvien kunnostuksen jatkuvuuden kohdaltanne tärkeäksi, toivon teidän osallistuvan kunnostuskustannuksiin 100 eurolla tai parhaaksi katsomallanne summalla.

Pro Onkamojärvet ry:n tilin numero on FI10 5406 0320 0357 27.

 

Pro Onkamojärvet ry

Tuovi Vaaranta
Hankekoordinaattori
puh.0500-376018
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Onkamojärvillä kävi vierailulla kalastus- ja kuvausryhmä 6.-8.10. Tekeillä on Pikemasters-kilpakalastuskonsepti, Pikemasters League-syyshaukiliiga. 

Sarja alkaa AlfaTV:llä torstaisin alkaen 24.10. kello 21:00. Jaksoja voi seurata myös Canal Outdoorin YouTube ja Facebook -sivuilla.

Katso Onkamojärvillä kuvattu jakso Youtubessa >>

pikemasters1pikemasters2pikemasters3pikemasters4