petrola maiden vaihto1Petrolan lopetetulla turkistarha-alueella suoritettiin maaperän kunnostustoimenpiteet massanvaihtona kesäkuusta syyskuuhun kestäneessä kunnostusurakassa 2019.

Massanvaihdolla kunnostettiin alueen maa-ainekset, joissa oli tutkimuksissa todettu korkeita kokonaisfosforin ja liukoisen typen pitoisuuksia. Alueen on todettu olevan Suur-Onkamon järvialueen merkittävä pistemäinen ravinnekuormittaja.

Hanke on toteutettu Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämänä. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet Pro Onkamojärvet ry sekä Fortum Power and Heat Oy. Ravinnepitoiset maa-ainekset toimitettiin Pyhäselän Metsästäjät ry:n Hammaslahden ampumaradan suoja- ja meluvalleihin hyötykäytettäväksi. Lopetetun turkistarha-alueen kunnostusalueet ennallistettiin Fortumin Joensuun voimalaitoksen pohjahiekalla, jota käytettiin alueen pohjatäytössä. Alueen pintakerros kasvukerrokseksi rakennettiin talvella 2019 kosteikkokunnostustyömailta saaduista humuspitoisista maa-aineksista. Kohteen massanvaihdon urakoinnista vastasi Fortum Waste Solutions Oy ja rakennusteknisestä valvonnasta Ramboll Finland Oy. Hankkeessa työllistettiin laajalti myös paikallisia urakoitsijoita.

Kiinteistön omistajat ovat olleet tyytyväisiä työn lopputulokseen ja voivat jo seuraavan kasvukauden aikana hyödyntää omistamaansa aluetta täydellä kapasiteetilla mm. hevosten laidunmaana.

Hankkeen toteutuneet määrät:

 • ravinnepitoisen maa-aineksen poisto 9700 m3ktr
 • pohjatäyttö pohjahiekalla 6800 m3rtr
 • kasvukerros 3400 m3rtr

* m3ktr = kiintoteoreettinen kuutio, m3rtr = rakenneteoreettinen kuutio

petrola maiden vaihto2Massanvaihdossa ravinnekuormituksen lähde on poistettu ja kunnostuksen tulosten oletetaan näkyvän suhteellisen nopeasti alapuolisessa vesistössä, koska kohteen ravinteet ovat olleet liukoisessa muodossa.

Hanke on ollut merkittävä kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulmasta, koska kaivetut maa-ainekset saatiin hyödynnettyä kokonaan ampumaradan suoja- ja meluvallien rakenteissa, paikalle täyttömaaksi pohjarakenteeseen tuodut maa-ainekset eivät ole olleet suoraan neitseellisestä soranotonpenkasta otettuja maa-aineksia vaan lämpövoimalaitoksen käytöstä syntynyttä voimalaitoksen kattilan pohjahiekkaa. Kohteen pintamaa eli kasvukerros on rakennettu paikallisista kosteikkotyömaiden maa-aineksista. Kohde on kunnostuksen jälkeen omistajilleen käyttökelpoinen siihen tarkoitukseen mihin he ovat sitä suunnitelleet ja kunnostuksen tuloksena merkittävä pistekuormittaja Suuri-Onkamon järvialueelle on poistettu. Kaikki kohteen materiaalien kuljetukset toteutuivat alle 40 km päässä kohteesta ja näin ollen mm. kuljetustoiminnan päästöt pysyivät pieninä. Hankkeessa on toteutettu kestävää kunnostusta ja kiertotaloutta yhteensä kuuden eri osa-alueen näkökulmasta. Laaja-alaisessa, yritys- ja yhdistysrajat ylittäneessä yhteistyössä hanke on toteutunut onnistuneesti kaikilla osa-alueilla.

Aika: 25.05.2019
Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1047, 82290 Nieminen

Läsnä:

 • Martti Tolvanen, jäsen, hallituksen puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
 • Tuovi Vaaranta, sihteeri
 • Erkki Mononen, hallituksen jäsen
 • Kauko Tahvanainen, hallituksen jäsen
 • Juhani Soininen, hallituksen jäsen
 • Jari Hiltunen, hallituksen jäsen
 • Vesa Väistö, hallituksen jäsen
 • Otto Eronen, jäsen
 • Kaija Eronen, edellisen puoliso, ei ole jäsen
 • Kaarina Tahvanainen, jäsen
 • Veijo Tahvanainen, jäsen
 • Marja Liisa Parkkonen, jäsen
 • Simo Parkkonen, jäsen
 • Anja Tolvanen, jäsen
 • Kimmo Sierimo, jäsen
 • Sirkka-Liisa Sierimo, edellisen puoliso, ei jäsen
 • Aune Pesonen, jäsen
 • Hannu Sinisalo, jäsen
 • Martti Kettunen, Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry:n edustaja

talousarvio 2019

Rauanlahden valuma-alueen kosteikkorakenteiden hoito (1364€)

 • Vesi- ja Luontokunnostus Janne Raassina tekee vuoden 2019 hoitosopimuksen mukaiset hoitotyöt, rah.ELY:n tuki 

Petrolan turkistarha-alueen maanvaihto  (1500€)

Pirkanmaan ELY-keskus toteuttaa allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukaisesti Petrolan turkistarha-alueella maiden vaihdon, noin 9500 m3.

Kustannusjaon pääperiaate on ollut:

 • Pro Onkamojärvet ry hankkii vaihtomaat ja ravinteikkaiden maiden sijoituspaikan.
 • Valtio maksaa maiden vaihdon toteutuksesta.
 • Noin 2/3 osaa tarvittavasta maa-aineksesta saadaan ilmaiseksi Fortum Power and Heat Oyn, Joensuun voimalaitokselta. Sopimus Fortumin kanssa pohjahiekan saamisesta vaihtomaaksi on allekirjoitettu 12.02.2019. 
 • Pohjahiekan käytölle Rääkkylän kunta on myöntänyt ympäristöluvan 18.4.19.
 • Pohjahiekan päälle kasvukerrokseksi tuleva maa-aines on saatu kosteikkojen ja laskeutusaltaiden tekemisen yhteydessä.
 • Maiden vaihto alkaa kesäkuun alusta alkaen.
 • Varaudutaan mahdollisiin kustannusylityksiin (10000€)

Leader-rahoituksella, tuki 85 % tehtävät kunnostukset 

 • Joensuun alueen valuma-aluekunnostukset (21300€)
  Janne Raassina suunnittelee ja sopii maanomistajien kanssa vesiensuojelurakenteista Pieni-Onkamolla, jotka toteutetaan ennen 31.10.19
 • Keski-Karjalan valuma-alueen kunnostukset: (23000€)
  • Särkilahden kosteikkorakenne
  • Murtolahden kosteikkorakenne

Omaehtoinen vesientarkkailu (100€)

 • Salmen siltojen mittauspisteeltä käydään mittaamassa veden korkeus kerran kuukaudessa jäiden sulettua jäiden tuloon saakka.

Rahoitus Pohjois-Karjalan ELY-keskus 50%, Vapo ja UPM-Metsä

 • Hason alueen vesiensuojelurakenteiden tekemisen jatkaminen, kosteikot jo tehty, puutuu kaksi laskeutusallasta. (13680€)

P-K:n ELY-keskuksen tukipäätös 21.5.19 100 000 euroa vuosille 2019-2021, tuki on 100 %.

Kalastorakennetutkimus, Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus (8000€)

Valuma-aluesuunnittelu (5000€)

tuloslaskelma ja tase 2018

Pro Onkamojärvet ry on perustettu 13.07.2013. Vuosi 2018 oli yhdistyksen viides täysi tilikausi.

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 200 jäsentä, kaksi kuntaa, neljä kyläyhdistystä, kaksi kalavesien osakaskuntaa, neljä yhteisöä ja 188 henkilöjäsentä.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi hallitus.

Sääntöjen mukaan hallitukset jäsenet valitaan kolmeksi toimikaudeksi, kuitenkin niin että noin kolmannes jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan vuosittain yhdeksi toimikaudeksi. Toimikauden pituus on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan, joten varapuheenjohtajan toimikausi on
vuosikokousten valitsemien hallitusten ensimmäisten kokousten välinen aika.

Lue lisää >>

Pro Onkamojärvet ry:n vuosikokous pidetään 25.5.2019 Niemisen Urheilutalolla, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen, alkaen klo 13.30.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä määrätyt asiat, veden laatu Onkamojärvillä ja tulevien vuosien kunnostustoimet ja hallitukselle annettavat valtuudet.

Ennen kokousta 13.00-13.30 tarjotaan kahvit.

Pyydämme ilmoittamaan kokoukseen osallistumisesta Tuovi Vaarannalle sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai tekstiviestinä puhelimeen 0500376018.

Ertonlahden ja Riihiniemi/Lahnalahden kosteikkorakenteet ovat valmistuneet. Urakoitsijana toimi Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina. 

Hanna Keski-Karhu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristövastuuyksiköstä kävi yhdessä urakoitsija Janne Raassinan kanssa toteamassa rakenteet vesilain mukaisiksi.

 ertolahden kosteikkoalue
 Ertolahden kosteikkoalue
riihiniemi lahnalahden kosteikkoalue 
 Riihiniemi/Lahnalahden kosteikkorakenteet