talousarvio 2019

Rauanlahden valuma-alueen kosteikkorakenteiden hoito (1364€)

 • Vesi- ja Luontokunnostus Janne Raassina tekee vuoden 2019 hoitosopimuksen mukaiset hoitotyöt, rah.ELY:n tuki 

Petrolan turkistarha-alueen maanvaihto  (1500€)

Pirkanmaan ELY-keskus toteuttaa allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukaisesti Petrolan turkistarha-alueella maiden vaihdon, noin 9500 m3.

Kustannusjaon pääperiaate on ollut:

 • Pro Onkamojärvet ry hankkii vaihtomaat ja ravinteikkaiden maiden sijoituspaikan.
 • Valtio maksaa maiden vaihdon toteutuksesta.
 • Noin 2/3 osaa tarvittavasta maa-aineksesta saadaan ilmaiseksi Fortum Power and Heat Oyn, Joensuun voimalaitokselta. Sopimus Fortumin kanssa pohjahiekan saamisesta vaihtomaaksi on allekirjoitettu 12.02.2019. 
 • Pohjahiekan käytölle Rääkkylän kunta on myöntänyt ympäristöluvan 18.4.19.
 • Pohjahiekan päälle kasvukerrokseksi tuleva maa-aines on saatu kosteikkojen ja laskeutusaltaiden tekemisen yhteydessä.
 • Maiden vaihto alkaa kesäkuun alusta alkaen.
 • Varaudutaan mahdollisiin kustannusylityksiin (10000€)

Leader-rahoituksella, tuki 85 % tehtävät kunnostukset 

 • Joensuun alueen valuma-aluekunnostukset (21300€)
  Janne Raassina suunnittelee ja sopii maanomistajien kanssa vesiensuojelurakenteista Pieni-Onkamolla, jotka toteutetaan ennen 31.10.19
 • Keski-Karjalan valuma-alueen kunnostukset: (23000€)
  • Särkilahden kosteikkorakenne
  • Murtolahden kosteikkorakenne

Omaehtoinen vesientarkkailu (100€)

 • Salmen siltojen mittauspisteeltä käydään mittaamassa veden korkeus kerran kuukaudessa jäiden sulettua jäiden tuloon saakka.

Rahoitus Pohjois-Karjalan ELY-keskus 50%, Vapo ja UPM-Metsä

 • Hason alueen vesiensuojelurakenteiden tekemisen jatkaminen, kosteikot jo tehty, puutuu kaksi laskeutusallasta. (13680€)

P-K:n ELY-keskuksen tukipäätös 21.5.19 100 000 euroa vuosille 2019-2021, tuki on 100 %.

Kalastorakennetutkimus, Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus (8000€)

Valuma-aluesuunnittelu (5000€)

tuloslaskelma ja tase 2018

Pro Onkamojärvet ry on perustettu 13.07.2013. Vuosi 2018 oli yhdistyksen viides täysi tilikausi.

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 200 jäsentä, kaksi kuntaa, neljä kyläyhdistystä, kaksi kalavesien osakaskuntaa, neljä yhteisöä ja 188 henkilöjäsentä.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi hallitus.

Sääntöjen mukaan hallitukset jäsenet valitaan kolmeksi toimikaudeksi, kuitenkin niin että noin kolmannes jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan vuosittain yhdeksi toimikaudeksi. Toimikauden pituus on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan, joten varapuheenjohtajan toimikausi on
vuosikokousten valitsemien hallitusten ensimmäisten kokousten välinen aika.

Lue lisää >>

Pro Onkamojärvet ry:n vuosikokous pidetään 25.5.2019 Niemisen Urheilutalolla, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen, alkaen klo 13.30.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä määrätyt asiat, veden laatu Onkamojärvillä ja tulevien vuosien kunnostustoimet ja hallitukselle annettavat valtuudet.

Ennen kokousta 13.00-13.30 tarjotaan kahvit.

Pyydämme ilmoittamaan kokoukseen osallistumisesta Tuovi Vaarannalle sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai tekstiviestinä puhelimeen 0500376018.

Ertonlahden ja Riihiniemi/Lahnalahden kosteikkorakenteet ovat valmistuneet. Urakoitsijana toimi Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina. 

Hanna Keski-Karhu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristövastuuyksiköstä kävi yhdessä urakoitsija Janne Raassinan kanssa toteamassa rakenteet vesilain mukaisiksi.

 ertolahden kosteikkoalue
 Ertolahden kosteikkoalue
riihiniemi lahnalahden kosteikkoalue 
 Riihiniemi/Lahnalahden kosteikkorakenteet

Heinäkuussa valmistui laskeutusallas-kosteikkorakenne ja virtaamasäätöohjaus Tornator Oyn maille. Työt jatkuvat maiden routaannuttua UPM OYJ:n mailla. UPM Oyj ja Vapo Oy osallistuvat rahoitukseen.

8.8.2018 pidettiin rakenteiden katselmus. Katselmuksessa olivat mukana Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen vesistöasiantuntija Tiina Käki, UPM Oyj:n metsäasiantuntija Toivo Kukkonen, Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina ja hankekoordinaattori Tuovi Vaaranta.

Katselmuksessa olivat mukana myös Karjalaisen toimittaja ja kuvaaja. Sanomalehti Karjalainen julkaisi tilaisuudesta 9.8.2018 ilmestyneessä lehdessä näyttävän jutun kuvineen.

haso1haso2haso3

Kokouksessa käsiteltiin toimintakertomus vuodelta 2017 ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto. Toiminnantarkastajalla ei ollut huomauttamista. Tilinpäätös vahvistettiin ja annettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

Hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia. Hallituksen puheenjohtaja sekä erovuoroiset jäsenet valittiin yksimielisesti jatkamaan.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan:

 • Henkilöjäsenet 30 euroa
 • Yhteisöt 50 euroa
 • Kunnat 100 euroa

Annettiin hallitukselle valtuudet suunnitella kunnostuksia ja allekirjoittaa hanketukihakemukset tulevien vuosien kunnostusten rahoittamiseksi.