Valuma-aluekunnostukset Onkamojärvillä

Alla olevalle kartalle on mekitty Onkamojärvien valuma-aluekunnostuspaikat, joissa on tehty kunnotuksia vuosina 2010-2019 sekä alueet, joihin on jo suunniteltu kunnostuksia (toimenpidetarve 2019). Osalle suunnitelluille kunnostuksille on jo rahoitus ja osalle on haettu rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta vuosille 2020-2022.

valuma alueiden kunnostuskartta

Kartalta puuttuu merkinnat Hason alueen Lähesuolle tehdyt laskeutusaltaat ja eroosiosuojaukset, jotka tehtiin marraskuun 2019 loppupuolella maanomistajan toimesta.

Vuoden 2019 aikana suurin yksittäinen kunnostustoimi Suuri-Onkamon valuma-alueella oli Petrolan turkistarha-alueen maiden vaihto.

petrola maiden vaihto2Kuva: Mika Pirinen

Petrolan lopetetulla turkistarha-alueella suoritettiin maaperän kunnostustoimenpiteet massanvaihtona kesäkuusta syyskuuhun kestäneessä kunnostusurakassa 2019.

Massanvaihdolla kunnostettiin alueen maa-ainekset, joissa oli tutkimuksissa todettu korkeita kokonaisfosforin ja liukoisen typen pitoisuuksia. Alueen on todettu olevan Suur-Onkamon järvialueen merkittävä pistemäinen ravinnekuormittaja.

Hanke toteutettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämänä. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet Pro Onkamojärvet ry sekä Fortum Power and Heat Oy. Ravinnepitoiset maa-ainekset toimitettiin Pyhäselän Metsästäjät ry:n Hammaslahden ampumaradan suoja- ja meluvalleihin hyötykäytettäväksi. Lopetetun turkistarha-alueen kunnostusalueet ennallistettiin Fortumin Joensuun voimalaitoksen pohjahiekalla, jota käytettiin alueen pohjatäytössä. Alueen pintakerros kasvukerrokseksi rakennettiin talvella 2019 kosteikkokunnostustyömailta saaduista humuspitoisista maa-aineksista. Kohteen massanvaihdon urakoinnista vastasi Fortum Waste Solutions Oy ja rakennusteknisestä valvonnasta Ramboll Finland Oy. Hankkeessa työllistettiin laajalti myös paikallisia urakoitsijoita.

Kiinteistön omistajat ovat olleet tyytyväisiä työn lopputulokseen ja voivat jo seuraavan kasvukauden aikana hyödyntää omistamaansa aluetta täydellä kapasiteetilla mm. hevosten laidunmaana.

Hankkeen toteutuneet määrät:

 • ravinnepitoisen maa-aineksen poisto 9700 m3ktr , pohjatäyttö pohjahiekalla 6800 m3rtr, kasvukerros 3400 m3rtr (* m3ktr = kiintoteoreettinen kuutio, m3rtr = rakenneteoreettinen kuutio)

Massanvaihdossa ravinnekuormituksen lähde on poistettu ja kunnostuksen tulosten oletetaan näkyvän suhteellisen nopeasti alapuolisessa vesistössä, koska kohteen ravinteet ovat olleet liukoisessa muodossa. Pohjois-Karjalan ELY-keskus liitti alueelta lähtevät ojat seurantaan.

Muut valuma-aluekunnostukset vuonna 2019

Suuri-Onkamo: Murtolahden valuma-alueelle viimeisteltiin kosteikko, Särkilahden alueelle tehtiin kosteikko. Hason alueelle UPM Oy:n ja Tornator Oy:n maille tehtiin tai viimeisteltiin kaksi kosteikkoa, kolme laskeutusallasta ja virtaumanohjaus ojaan sekä Lähesuon alueelle maanomistajan toimesta tehtiin kaksi laskeutusallasta ja ojien eroosiosuojaukset.

Pieni-Onkamo: Savilahden , Sammakkolahden ja Kytöniemen alueille tehtiin kosteikot.

Valuma-aluekartoitukset 2019

Pieni- ja Suuri-Onkamon mukaanlukien Hason alue tehtiin kartoitukset kunnostustarpeista. Kartoituksen tuloksena on maanomistajien suostumuksia saatu kunnostuskohteista. Osaan kunnostuksista on jo rahoitus, osaan on haettu Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta rahoitusta vuosille 2020-2022.

PH-arvomittaukset vuonna 2019

Pieni-Onkamon ja Suuri-Onkamon pohjoisosassa on mustaliuskealueita. Mikäli ojien kaivauksissa ilma ja vesi ulottuu mustaliuskeeseen, maaperän fosfori muuttuu vesiliukoiseksi ja valuu veden mukana järveen.
Syksyllä 2019 otettiin ojista näytteet Pieni-Onkamon ja Suuri-Onkamon pohjois-osan valuma-alueilla. PH-arvot eivät olleet koholla, joten mustaliuskeesta ei ole syntynyt ongelmia.

Kalastorakennetutkimus 2019

Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus teki kalastorakennetutkimuksen elo-syyskuussa 2019 ja vertasi tuloksia vuosina 2009 ja 2013 tehtyihin kalastorakennetutkimustuloksiin.

Vuonna 2009 kalastorakenne oli raskaasti särkivaltainen. Vuosina 2010-2013 teho- ja hoitokalastuksen ansiosta vuoden 2013 kalastorakenne oli ahvenvaltainen. Syksyn 2019 kalastorakennetutkimus kertoi, että kalastorakenne on lähestymässä taas särkivaltaisuutta.Vaikka vuosina 2014-2018 hoitokalastettiin jonkin verran. Rahoituksen vähäisyyden vuoksi hoitokalastukset eivät ole olleet riittäviä pitämään kalastorakennetta kunnossa. Luontainen kalastus on myös vähentynyt Onkamojärvillä vuosi vuodelta.

Tehokalastukseen on haettu Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta rahoitusta vuodelle 2020.

Yksityiskohtaisempia tietoja Onkamojärvien kunnostuksista ja yhdistyksen toiminnasta löytyy tältä sivustolta.

Kunnostamista Onkamojärvien valuma-alueilla ja hoitokalastamista vielä riittää. Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta haettava julkinen tuki on vuoden 2020 alusta alkaen on 50%. Omakustannusosuuksia tarvitaan.

Jos katsotte Onkamojärvien kunnostuksen jatkuvuuden kohdaltanne tärkeäksi, toivon teidän osallistuvan kunnostuskustannuksiin 100 eurolla tai parhaaksi katsomallanne summalla.

Pro Onkamojärvet ry:n tilin numero on FI10 5406 0320 0357 27.

 

Pro Onkamojärvet ry

Tuovi Vaaranta
Hankekoordinaattori
puh.0500-376018
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Onkamojärvillä kävi vierailulla kalastus- ja kuvausryhmä 6.-8.10. Tekeillä on Pikemasters-kilpakalastuskonsepti, Pikemasters League-syyshaukiliiga. 

Sarja alkaa AlfaTV:llä torstaisin alkaen 24.10. kello 21:00. Jaksoja voi seurata myös Canal Outdoorin YouTube ja Facebook -sivuilla.

Katso Onkamojärvillä kuvattu jakso Youtubessa >>

pikemasters1pikemasters2pikemasters3pikemasters4

petrola maiden vaihto1Petrolan lopetetulla turkistarha-alueella suoritettiin maaperän kunnostustoimenpiteet massanvaihtona kesäkuusta syyskuuhun kestäneessä kunnostusurakassa 2019.

Massanvaihdolla kunnostettiin alueen maa-ainekset, joissa oli tutkimuksissa todettu korkeita kokonaisfosforin ja liukoisen typen pitoisuuksia. Alueen on todettu olevan Suur-Onkamon järvialueen merkittävä pistemäinen ravinnekuormittaja.

Hanke on toteutettu Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämänä. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet Pro Onkamojärvet ry sekä Fortum Power and Heat Oy. Ravinnepitoiset maa-ainekset toimitettiin Pyhäselän Metsästäjät ry:n Hammaslahden ampumaradan suoja- ja meluvalleihin hyötykäytettäväksi. Lopetetun turkistarha-alueen kunnostusalueet ennallistettiin Fortumin Joensuun voimalaitoksen pohjahiekalla, jota käytettiin alueen pohjatäytössä. Alueen pintakerros kasvukerrokseksi rakennettiin talvella 2019 kosteikkokunnostustyömailta saaduista humuspitoisista maa-aineksista. Kohteen massanvaihdon urakoinnista vastasi Fortum Waste Solutions Oy ja rakennusteknisestä valvonnasta Ramboll Finland Oy. Hankkeessa työllistettiin laajalti myös paikallisia urakoitsijoita.

Kiinteistön omistajat ovat olleet tyytyväisiä työn lopputulokseen ja voivat jo seuraavan kasvukauden aikana hyödyntää omistamaansa aluetta täydellä kapasiteetilla mm. hevosten laidunmaana.

Hankkeen toteutuneet määrät:

 • ravinnepitoisen maa-aineksen poisto 9700 m3ktr
 • pohjatäyttö pohjahiekalla 6800 m3rtr
 • kasvukerros 3400 m3rtr

* m3ktr = kiintoteoreettinen kuutio, m3rtr = rakenneteoreettinen kuutio

petrola maiden vaihto2Massanvaihdossa ravinnekuormituksen lähde on poistettu ja kunnostuksen tulosten oletetaan näkyvän suhteellisen nopeasti alapuolisessa vesistössä, koska kohteen ravinteet ovat olleet liukoisessa muodossa.

Hanke on ollut merkittävä kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulmasta, koska kaivetut maa-ainekset saatiin hyödynnettyä kokonaan ampumaradan suoja- ja meluvallien rakenteissa, paikalle täyttömaaksi pohjarakenteeseen tuodut maa-ainekset eivät ole olleet suoraan neitseellisestä soranotonpenkasta otettuja maa-aineksia vaan lämpövoimalaitoksen käytöstä syntynyttä voimalaitoksen kattilan pohjahiekkaa. Kohteen pintamaa eli kasvukerros on rakennettu paikallisista kosteikkotyömaiden maa-aineksista. Kohde on kunnostuksen jälkeen omistajilleen käyttökelpoinen siihen tarkoitukseen mihin he ovat sitä suunnitelleet ja kunnostuksen tuloksena merkittävä pistekuormittaja Suuri-Onkamon järvialueelle on poistettu. Kaikki kohteen materiaalien kuljetukset toteutuivat alle 40 km päässä kohteesta ja näin ollen mm. kuljetustoiminnan päästöt pysyivät pieninä. Hankkeessa on toteutettu kestävää kunnostusta ja kiertotaloutta yhteensä kuuden eri osa-alueen näkökulmasta. Laaja-alaisessa, yritys- ja yhdistysrajat ylittäneessä yhteistyössä hanke on toteutunut onnistuneesti kaikilla osa-alueilla.

Aika: 25.05.2019
Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1047, 82290 Nieminen

Läsnä:

 • Martti Tolvanen, jäsen, hallituksen puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
 • Tuovi Vaaranta, sihteeri
 • Erkki Mononen, hallituksen jäsen
 • Kauko Tahvanainen, hallituksen jäsen
 • Juhani Soininen, hallituksen jäsen
 • Jari Hiltunen, hallituksen jäsen
 • Vesa Väistö, hallituksen jäsen
 • Otto Eronen, jäsen
 • Kaija Eronen, edellisen puoliso, ei ole jäsen
 • Kaarina Tahvanainen, jäsen
 • Veijo Tahvanainen, jäsen
 • Marja Liisa Parkkonen, jäsen
 • Simo Parkkonen, jäsen
 • Anja Tolvanen, jäsen
 • Kimmo Sierimo, jäsen
 • Sirkka-Liisa Sierimo, edellisen puoliso, ei jäsen
 • Aune Pesonen, jäsen
 • Hannu Sinisalo, jäsen
 • Martti Kettunen, Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry:n edustaja

talousarvio 2019

Rauanlahden valuma-alueen kosteikkorakenteiden hoito (1364€)

 • Vesi- ja Luontokunnostus Janne Raassina tekee vuoden 2019 hoitosopimuksen mukaiset hoitotyöt, rah.ELY:n tuki 

Petrolan turkistarha-alueen maanvaihto  (1500€)

Pirkanmaan ELY-keskus toteuttaa allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukaisesti Petrolan turkistarha-alueella maiden vaihdon, noin 9500 m3.

Kustannusjaon pääperiaate on ollut:

 • Pro Onkamojärvet ry hankkii vaihtomaat ja ravinteikkaiden maiden sijoituspaikan.
 • Valtio maksaa maiden vaihdon toteutuksesta.
 • Noin 2/3 osaa tarvittavasta maa-aineksesta saadaan ilmaiseksi Fortum Power and Heat Oyn, Joensuun voimalaitokselta. Sopimus Fortumin kanssa pohjahiekan saamisesta vaihtomaaksi on allekirjoitettu 12.02.2019. 
 • Pohjahiekan käytölle Rääkkylän kunta on myöntänyt ympäristöluvan 18.4.19.
 • Pohjahiekan päälle kasvukerrokseksi tuleva maa-aines on saatu kosteikkojen ja laskeutusaltaiden tekemisen yhteydessä.
 • Maiden vaihto alkaa kesäkuun alusta alkaen.
 • Varaudutaan mahdollisiin kustannusylityksiin (10000€)

Leader-rahoituksella, tuki 85 % tehtävät kunnostukset 

 • Joensuun alueen valuma-aluekunnostukset (21300€)
  Janne Raassina suunnittelee ja sopii maanomistajien kanssa vesiensuojelurakenteista Pieni-Onkamolla, jotka toteutetaan ennen 31.10.19
 • Keski-Karjalan valuma-alueen kunnostukset: (23000€)
  • Särkilahden kosteikkorakenne
  • Murtolahden kosteikkorakenne

Omaehtoinen vesientarkkailu (100€)

 • Salmen siltojen mittauspisteeltä käydään mittaamassa veden korkeus kerran kuukaudessa jäiden sulettua jäiden tuloon saakka.

Rahoitus Pohjois-Karjalan ELY-keskus 50%, Vapo ja UPM-Metsä

 • Hason alueen vesiensuojelurakenteiden tekemisen jatkaminen, kosteikot jo tehty, puutuu kaksi laskeutusallasta. (13680€)

P-K:n ELY-keskuksen tukipäätös 21.5.19 100 000 euroa vuosille 2019-2021, tuki on 100 %.

Kalastorakennetutkimus, Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus (8000€)

Valuma-aluesuunnittelu (5000€)

tuloslaskelma ja tase 2018

Pro Onkamojärvet ry on perustettu 13.07.2013. Vuosi 2018 oli yhdistyksen viides täysi tilikausi.

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 200 jäsentä, kaksi kuntaa, neljä kyläyhdistystä, kaksi kalavesien osakaskuntaa, neljä yhteisöä ja 188 henkilöjäsentä.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi hallitus.

Sääntöjen mukaan hallitukset jäsenet valitaan kolmeksi toimikaudeksi, kuitenkin niin että noin kolmannes jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan vuosittain yhdeksi toimikaudeksi. Toimikauden pituus on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan, joten varapuheenjohtajan toimikausi on
vuosikokousten valitsemien hallitusten ensimmäisten kokousten välinen aika.

Lue lisää >>