Pro Onkamojärvet ry:n vuosikokous pidetään 25.5.2019 Niemisen Urheilutalolla, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen, alkaen klo 13.30.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä määrätyt asiat, veden laatu Onkamojärvillä ja tulevien vuosien kunnostustoimet ja hallitukselle annettavat valtuudet.

Ennen kokousta 13.00-13.30 tarjotaan kahvit.

Pyydämme ilmoittamaan kokoukseen osallistumisesta Tuovi Vaarannalle sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai tekstiviestinä puhelimeen 0500376018.

Ertonlahden ja Riihiniemi/Lahnalahden kosteikkorakenteet ovat valmistuneet. Urakoitsijana toimi Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina. 

Hanna Keski-Karhu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristövastuuyksiköstä kävi yhdessä urakoitsija Janne Raassinan kanssa toteamassa rakenteet vesilain mukaisiksi.

 ertolahden kosteikkoalue
 Ertolahden kosteikkoalue
riihiniemi lahnalahden kosteikkoalue 
 Riihiniemi/Lahnalahden kosteikkorakenteet

Heinäkuussa valmistui laskeutusallas-kosteikkorakenne ja virtaamasäätöohjaus Tornator Oyn maille. Työt jatkuvat maiden routaannuttua UPM OYJ:n mailla. UPM Oyj ja Vapo Oy osallistuvat rahoitukseen.

8.8.2018 pidettiin rakenteiden katselmus. Katselmuksessa olivat mukana Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen vesistöasiantuntija Tiina Käki, UPM Oyj:n metsäasiantuntija Toivo Kukkonen, Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina ja hankekoordinaattori Tuovi Vaaranta.

Katselmuksessa olivat mukana myös Karjalaisen toimittaja ja kuvaaja. Sanomalehti Karjalainen julkaisi tilaisuudesta 9.8.2018 ilmestyneessä lehdessä näyttävän jutun kuvineen.

haso1haso2haso3

Kokouksessa käsiteltiin toimintakertomus vuodelta 2017 ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto. Toiminnantarkastajalla ei ollut huomauttamista. Tilinpäätös vahvistettiin ja annettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

Hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia. Hallituksen puheenjohtaja sekä erovuoroiset jäsenet valittiin yksimielisesti jatkamaan.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan:

 • Henkilöjäsenet 30 euroa
 • Yhteisöt 50 euroa
 • Kunnat 100 euroa

Annettiin hallitukselle valtuudet suunnitella kunnostuksia ja allekirjoittaa hanketukihakemukset tulevien vuosien kunnostusten rahoittamiseksi.

Aika: 26.05.2018
Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1047, 82290 Nieminen

Läsnä:

 • Martti Tolvanen, jäsen, hallituksen puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
 • Kaarina Mäntynen, ei jäsen
 • Pertti Mäntynen, jäsen
 • Aune Pesonen, jäsen
 • Maija Liisa Parkkonen, jäsen
 • Simo Parkkonen, jäsen
 • Eero Jumppanen, jäsen
 • Miika Hiltunen, ei jäsen
 • Jari Hiltunen, jäsen
 • Juhani Soininen, Hammaslahden Osakaskunnan edustaja, hallituksen jäsen
 • Kauko Tahvanainen, jäsen, hallituksen jäsen
 • Erkki Mononen, jäsen, hallituksen jäsen
 • Vesa Väistö, Tohmajärven kunnan edustaja, hallituksen jäsen
 • Tuovi Vaaranta, sihteeri, hankekoordinaattori, kokouksen sihteeri

talousarvio 2018

Rauanlahden valuma-alueen kosteikkorakenteiden hoitosopimus

Haetaan P-K:n ELY-keskukselta hoitotukea viidelle vuodelle 15.6.18 mennessä. Hoitotuki 450 €/ha, 3,03ha*450 = 1363,50 €/vuosi. Kun tuki on myönnetty, tehty hoitosopimus Vesi- ja Luontokunnostus Janne Raassinan kanssa. Hoitotuki 1364 €/vuosi

Petrolan turkistarha-alueen maanvaihto

Vuoden 2017 lopulla valmistui ELY-keskuksen tilaaman konsulttityö maiden vaihtosuunnitelmasta ja alustavasta kustannusarviosta. Kustannusarvio on noin 175 000 - 230 000 euron välillä ilman arvonlisäveroa. Ravinnerikkaat maat ottaa vastaan Pyhäselän Metsästäjät ampumaradan meluvalliin.

Kustannusten alentamiseksi ELY-keskus tilasi omalla rahoituksellaan selvityksen, olisiko turkistarhan läheltä mahdollista saada korvaavaa maata. Selvitys on tehty sekä neuvoteltu jo kosteikon teon yhteydessä n. 5000 m3 kivennäismaasta. Korvaavaa maata tarvitaan n. 10000 m3.

Selvittelyt kesken, mutta tavoitteena on saada päätökset, kilpailutukset ja mahdollisesti maidenvaihto ennen vuoden loppua. Vetovastuu on Pirkanmaan ELY-keskuksen edustajalla.

Pro Onkamojärvet ry maksaisi kohtuullisen summan omarahoitusosuutena.

Leader-rahoituksella, tuki 85 % tehtävät valuma-aluekunnostukset

 • Petrolan alueen n. 4500-5000 m2 kosteikko, kustannusarvio 11 000 € (kivennäismaat turkistarha-alueelle korvaavaksi maaksi)
 • Toinen kosteikko/laskeutusallasrakennelma 12 000 € (multamaat turkistarha-alueelle korvaavaksi maaksi)
 • Ertonlahden kosteikkorakenteet, kustannusarvio 11 000 €
 • Eroosiosuojaukset pelto-ojiin Säkäsuon alueella 6 500 €
 • Lahnalahden kosteikkorakenteet 13 000 €

Hason alueen kosteikkorakenteiden tekemisen aloitus

 • ELY-keskus on myöntänyt 50 prosentin rahoituksen.
 • Omarahoitusosuus: UPM ja Vapo sekä talkootyö.
 • Voi olla, että valmistelevat maastotyöt tehdään loppuvuonna 2018 ja varsinaiset kaivutyöt vuoden 2019 alussa ja viimeistelyt syksyllä.
 • Kokonaiskustannusarvio 22 000 €.

Hoitokalastus

Huhmaren Turkis Oyn kalastuttaa tuntityönä Salmen siltojen syvänteillä särkikaloja ja pieniä ahvenia. Kokonaiskustannusarvio 4000 euroa. ELY-keskuksen tuki 50 %, omarahaoitusosuuteen Huhmaren Turkis Oy maksaa 1000 euroa.

Omaehtoinen vesientarkkailu

Salmen siltojen mittauspisteeltä käydään mittaamassa veden korkeus kerran kuukaudessa jäiden sulettua jäiden tuloon saakka.

tuloslaskelma ja tase 2017