Aika: 20.5.17, alkaen klo 13.00
Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen

Läsnä:

 • Hammaslahden kalavesien osakaskunta, Juhani Soininen, hallituksen jäsen,
 • Onkamo-Sintsin kalavesien osakaskunta Lampio Antti, hallituksen jäsen,
 • Mononen Erkki, hallituksen jäsen
 • Parkkonen Simo, jäsen
 • Parkkonen Marja Liisa, jäsen
 • Pesonen Aune, jäsen
 • Tikkalan Kyläyhdistys ry, Jari Hiltunen, hallituksen jäsen
 • Tolvanen Anja, jäsen
 • Tolvanen Martti, hallituksen puheenjohtaja
 • Vaaranta Tuovi, hankekoordinaattori, sihteeri
 • Miika Hiltunen, ei jäsen

Läsnä oli 12 henkilöä tai yhdistystä, joista jäseniä oli 10.

talousarvio 2017

Valuma-aluekunnostukset

 • Rauanlahden valuma-alueen vesiensuojelurakenteet
  2,76 ha kosteikkoalue, 28 400 euroa.
 • Petrola-turkistarha-alue
  Multien vaihtosuunnitelma 2,72 ha alueelta, vaihtomassa 9500m3. ELY:n rahoitus 60 %, ELY-kilpailuttaa ja johtaa työn. Arvio 6000 euroa.
 • Pieni-Onkamo, Uimarannan vesiensuojelurakenteet, kohde 23
  Vesi- ja Luontokunnostus Janne Raassina sopii maanomistajien (2) kanssa rakenteiden lopullisesta koosta ja muodosta, tekee tarkat rakennepiirustukset sekä tekee ei tuotannollisten investointien tukihakemuksiin tarvittavat liitteet. Tukea hakee joko Pro Onkamojärvet ry tai maanomistaja/maanomistajat 15.06.17 mennessä. Jos tuki myönnetään toteutus on vuosina 2019-2020.

 • Leader-rahoitus, Joensuun ja Keski-Karjalan alue (tuki 85%)

  • Omaehtoinen vesientarkkailu
   18 tarkkailijaa jatkavat viime kesän malliin, 200 euroa.
  • Ruovikoiden niitot kasvukaudella ja mahdollisesti kasvukauden ulkopuolella
   Ketvenenlahti, 5000 euroa, talkoot 1000 euroa, yht. 6000 euroa.
  • Opinnäytetyö
   Lotokanjoen valuma-alueen ekologis-limnologinen kartoitus ja vaikutukset Pieni-Onkamoon, 600 euroa.
  • Valuma-aluekunnostukset:
   Vesi- ja luontokunnostus Janne Raassina sopii maanomistajien kanssa lopullisesta vesiensuojelurakenteiden koosta ja muodosta, tekee tarkat rakennepiirustukset ja kirjalliset suostumukset maanomistajien kanssa seuraavista kohteista:
   Ketvenenlahti, kohde 13,
   Säkäsuo, kohde 9a ja b,
   Ertonlahti, kohde 39
   Lahnalahti, kohde 15
   Lahnalahti, kohde 19
   Uimaranta, kohde 23,
   Savilahti, kohde 28, kustannusarvio 1000 euroa.
  • Rauanlahti, kohde 32
   Rauanlahden kohteen laskeutusallas tehdään, kustannusarvio 1000 euroa.

Muut kohteet ovat sellaisia, että toteutus voidaan aloittaa talvella vuosina 2018 ja 2019.

tuloslaskelma ja tase 2016

Pro Onkamojärvet ry on perustettu 13.07.2013. Vuosi 2016 oli yhdistyksen kolmas täysi tilikausi. Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 212 jäsentä, kaksi kuntaa, neljä kyläyhdistystä, kaksi kalavesien osakaskuntaa, neljä yhteisöä ja 200 henkilöjäsentä.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi hallitus.

Sääntöjen mukaan hallitukset jäsenet valitaan kolmeksi toimikaudeksi, kuitenkin niin että noin kolmannes jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä ja toisena vuotena erovuorossa olevat valitaan arvalla. Puheenjohtaja valitaan vuosittain yhdeksi toimikaudeksi . Toimikauden pituus on vuosikokousten välinen aika. Varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan, joten varapuheenjohtajan toimikausi on vuosikokouksen valitseman hallituksen ensimmäisten kokousten välinen aika.

Pro Onkamojärvet ry:n vuosikokous pidetään 20.05.17 Niemisen Urheilutalolla, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen, alkaen klo 13.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä määrätyt asiat ja kunnostustoimet, joita tulevina vuosina voitaisiin tehdä, mikäli rahoitus saadaan järjestymään sekä hallitukselle annettavat valtuudet suunnitella ja hakea hanketukia tuleville vuosille.

Ennen kokousta 12.30-13.00 tarjotaan kahvit.

Pyydämme ilmoittamaan kokoukseen osallistumisesta Tuovi Vaarannalle sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai tekstiviestinä puhelimeen 0500376018.

Rauanlahden valuma-alueen vesiensuojelurakenteiden tekeminen aloitettiin tammikuussa 2017. Rakenteilla oleva alue on 2,76 ha. Kaivutyöllä aloitettiin, työ jatkuu keväällä.

Pro Onkamojärvet ry teetätti vuoden 2016 lopulla Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassinalla kartoituksen valuma-alueilla, joille ei ole suunniteltu, tekeillä tai tehty vesiensuojelurakenteita. Kartoituksen mukaan valuma-alueilla on vielä runsaasti kunnostettavaa.

Käynnissä on neuvottelut maanomistajien kanssa ja rahan etsintä.

Menossa olevan alueiden välisen leaderhankkeen sisältöön ja hankeaikaan haettiin muutosta. Hankerahoituksella on tarkoitus tehdä kunnostuksia Pieni-Onkamon ja Suuri-Onkamon valuma-alueilla. Hankeaikaa pidennetään vuoden 2019 loppuun. Keski-Karjalan ja Joensuun Seudun Leader-yhdistysten hallitukset ovat hyväksyneet muutoshakemuksen. ELY-keskuksen päätös vielä puuttuu.

Pro Onkamojärvet ry haki vuoden 2016 lopulla Petrolan alueen multien vaihtoon rahoitusta Ympäristöministeriöltä. Päätöstä odotellaan.

Maa- ja metsätalousministeriö avasi kosteikkotuen haun niin, että rahoitusanomukset pitää jättää 15.06.2017 mennessä ELY-keskukseen. Mikäli maanomistajien kanssa päästään sopimukseen, Pro Onkamojärvet ry hakee kosteikkotukea Pieni-Onkamon maatalousvaltaisen valuma-alueen kunnostukseen.

Pieni-Onkamon Rauanlahden valuma-alueella on aloitettu kuvassa esitettyjen vesiensuojelurakenteiden urakointi.

Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina teetättää, ohjaa ja valvoo työn. Janne Raassina on myös suunnitellut rakenteet.

Karessuo

 

26.1.2017: Kosteikkorakenteiden rakentaminen edistyy

Kosteikkoalueen lopullinen koko on noin kolme hehtaaria. Tähän mennessä kosteikkorakenteista on saatu tehtyä noin kolmannes.

rauanlahti 1rauanlahti 2rauanlahti 3rauanlahti 4