Talviniitot aloitettiin 4.4. Pieni-Onkamon Lahnalahdella ja niittoja tehdään niin pitkään kuin jääolosuhteet sen sallivat. ELY-keskuksen ympäristöhoitoyksikön virkamiehet kävivät niittoa katsomasssa. 

Kuvissa niittokonetta ohjaa talkoolainen Kauko Tahvanainen ja niittoyrittäjä Mikko Hirvonen on tarttunut haravan varteen. Niittojen jälkeen ruovikot kerätään kärriin ja kuljetetaan rantaan poisvietäviksi. Kiteeläinen Mato ja Multa hakee ruovikot rannasta.

Niittoja on tarkoitus tehdä vuoden 2018 loppuun saakka.

talviniittoa 1talviniittoa 2

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on tehnyt 25.2.2016 myönteisen tukipäätöksen Onkamojärvien kolmen vuoden kunnostushankkeeseen.

Hoitokalastukseen haettiin tukea Ympäristöministeriöltä viime vuoden marraskuussa. Hakujen perusteella Ympäristöministeriö päättää Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle myönnettävän rahoituspotin koosta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee tukipäätökset maaliskuun aikana.

Keski-Karjalan Jetina ry:n ja Joensuun Seudun Leader ry:n hallitukset ovat hyväksyneet Onkamojärvien kunnostusten hankehakemukset. Lopullisen päätöksen tekee Pohjois-Karjalan ELY-keskus loka-marraskuussa. Kunnostusten kustannusarvio on 90.628,- euroa, Keski-Karjalan alue 50.489,- euroa ja Joensuun alue 40.139,- euroa. Tukiprosentti on 85. Talkootyöt käyvät omarahoitusosuuteen.

Pieni-Onkamolla kokeiltiin raivausnuottausta vesikasvien poistamiseksi. Vesikasvit eivät kuitenkaan tarttuneet nuottaan, vaan taipuivat ja ponnahtivat takaisin pintaan. Raivausnuottauksesta päätettiin luopua kokeilun jälkeen.

raivausnuottaus1 esikatselu raivausnuottaus2 esikatseluraivausnuottaus3 esikatselu

Pro Onkamojärvet ry:n pöytäkirja vuosikokouksesta

 • Aika: 23.5.15
 • Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen

A. Valuma-alue:

Vuoden 2015 kesäkuun loppuun mennessä Rauanlahden valuma-alueelle Pro Onkamojärvet ry (Metsäyhtymä Karessuo) hakee tukea n. 3 ha kosteikolle. Jukka Kinnunen hakee tukea laskeutusallas -pohjapatoketjulle.

Voi tulla pari pienempää rakennetta muiden omistajien maille. ELY:n tukipäätökset v. 2016 ja toteutukselle aikaa kaksi vuotta. Vuoden 2016 ja 2017 hakuun uusille alueille vesiensuojelurakenteita.

B. Joensuun Seudun Leader ry:n ja Keski-Karjalan Jetina

Hanketukihakemus jätetty Keski-Karjalan Jetina ry:lle 16.5.2015. Kustannusarvio yhteensä 100 678 €. Keski-Karjalan alue 50 489 € ja Joensuun alue 50 189 €.

 1. Selvitetään pohjapadon vaikutuksia, vesilain tulkintaa ja mahdollisesti maan omistajien sitovat suostumukset pohjapadon tekemiseen Nivanjoen ja Pieni-Onkamon väliin.
 2. Vuonna 2010-2012 tehtyjen vesiensuojelurakenteiden kunnon seuranta,
 3. Jos vesiensuojelurakenteiden kunto sitä edellyttää, tyhjennetään laskeutusaltaita imuruoppauksella ja kunnostetaan kosteikkoja niittämällä.
 4. Ruovikoiden niitot kasvukaudella, heinä-elokuussa.
 5. Kelluslehtisten poistot juurineen ja raivausnuottauskokeilu
 6. Imuruoppaukset matalissa lahdissa, joihin löytyy sopiva pumppauspaikka.

C. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa

Yhteistyössä ELY-keskuksen ympäristönhoitoyksikön kanssa haetaan syksyllä harkinnanvaraista 50 %:n tukea vuosille 2016-2018.

 1. Hoitokalastus kolmelle vuodelle, yhteensä 80 000 €
 2. Ruovikoiden niitot kasvukauden ulkopuolella, 20 000 €

D. Mahdollisesti yhteistyö Suomen Ympäristökeskuksen kanssa

 • kunnostusten vaikuttavuustutkimuksessa ja mahdollisesti ruovikoiden kaupallisessa hyödyntämisessä

talousarvio 2015

Hoitokalastus

 • Hoitokalastetaan n. 20 000 kg särkikaloja ja pieniä ahvenia - rahoitus ELY-keskus, tuki 50% 9 900 €.

Ruovikoiden niitot

 • alueet suunnitellaan vesistöasiantuntijan kanssa n. 10 ha alue kasvukauden ulkopuolella – rahoitus Joensuun Seudun Leader ja Keski-Karjalan Jetina ry.

Kelluslehtisten poisto juurineen

 • alue suunnitellaan ELY-keskuksen vesistöasiantuntijan kanssa. 1 ha alue, rahoitus ELY-keskus 50 % 1000 €.

Kokeillaan raivausnuottaa vesikasvien (muiden kuin ruovikoiden ja kelluslehtisten) poistamiseen.

Imuruoppaus

 • Laskeutusaltaan kunnostus Ukonlahdella imuruoppaus-kokeilulla – mahdollisesti joku paikka muualta, jos löytyy purkupaikka. 50 %:n rahoitus ELY-keskus 1.000 € ja mahdollisesti Leader-rahoitus.

Valuma-aluekunnostukset

 • Rauanlahden valuma-alueen vesiensuojelurakenteille tukihaku ELY-keskukselta - Otso Metsäpalvelut.
 • Mahdollisesti Petrolan edustan vesiensuojelurakenteet, jos ELY-keskus ehtii selvittää mihin ja miten rakenteet pitää tehdä ja jos ELY antaa rahoitusta.

Vuosina 2010-2012 tehtyjen vesiensuojelurakenteiden kunnon seuranta

 • Vesiensuojelurakenteiden kunnon tarkastus ja kunnostussuunnitelma – (Otso Metsäpalvelut), jos leader-rahoituksen päätökset ehtivät, niin että ehtii ennen lumen tuloa tarkastuksen tehdä.

Omaehtoinen Onkamojärvien veden laadun tarkkailu

 • Tarkkailussa olisivat mukana näkösyvyyden, vesikasvillisuuden lisääntymisen, vedenkorkeuden, levien esiintymisen jne. tarkkailu.
 • Aluksi kolmella syvyysmittarilla. Vuonna 2016 kasvatetaan 25 syvyysmittariin, rahoitus leader-rahoitus.