Perjantaina 19.8.2016 aloitetaan ruovikoiden niitot Levälahdella telaketju-siipiratasniittokoneella. Kone kulkee vedessä ja ilman vettä olevassa ruovikossa. Niittoalue on 2,5 ha.

Kuvissa kartta niittoalueesta, niittokoneesta sekä autoinsinöörin ja melkein valmiin metsänhoitajan työnäyte purkupaikan raivauksesta.

levalahdenniitot1levalahdenniitot2levalahdenniitot3

vapo1Pro Onkamojärvet ry:n edustajat tutustuivat Vapon Tuohtaansuon vesiensuojelujärjestelmiin.

Vapo Oy:n Itä-Suomen alueen ympäristöasiantuntija Heikki Torpström esitteli Pro Onkamojärvet ry:n hallituksen jäsenille, hankekoordinaattorille ja Otso Metsäpalvelujen vesistö- ja luonnonhoitoasiantuntija Janne Raassinalle Tuohtaansuon vesiensuojelujärjestelmiä. Torpström kertoi, että Vapo on kehittänyt voimakkaasti vesiensuojelujärjestelmiään ja Vapolla on laatu- ja ympäristöjärjestelmä, joiden mukaan toimitaan tarkasti.

Tuohtaansuon kuivatusvesiä ei enää ohjata Suuri-Onkamon Hasoon. Jo aikaisemmin suurin osa Tuohtaansuon kuivatusvesistä ohjattiin noin 14 hehtaarin kosteikkoalueen kautta Piimäjoen suuntaan. Viime talvena ohjattiin loputkin kuivatusvedet kosteikkoalueen läpi, pois Suuri-Onkamon Hasoon menevästä ojasta.

Kaikissa ojissa, joista kuivatusvesi ohjautuu pois turvetuotanoalueelta on tarkkailupiste. Tarkkailupisteillä mitataan säännöllisesti kiintoainemääriä tuotantopuolen ulkopuolelle lähtevien ojien päistä. Tarkkailupisteiltä tulee tieto myös häiriötilanteista. Kiintoaineeseen sitoutuvat yleensä myös ravinteet, joten kiintoaineen mukana pysähtyy myös ravinteiden siirtyminen tuotantoalueelta vesistöön.

Pro Onkamojärvet ry:n edustajat tutustuivat kosteikkoalueeseen ja eri puolilla turvetuotantoaluetta oleviin tarkkailupisteisiin. Katselimme Torpströmin pulloon ottamaa näytevettä. Näimme vain haaleaa "teetä". Humuspitoisissa järvissä vesi on tummenpaa. Hyvältä näytti.

vapo2vapo3vapo4

Onkamojärvillä 18 rantakiinteistön omistajaa on aloittanut vedenlaadun tarkkailun. Avoveden aikaan parin viikon välein mitataan näkösyvyyttä ja veden pinnan korkeutta, sekä seurataan levien esiintymistä ja tehdään muita mahdollisia havaintoja. Havaintopaikat näkyvät ohessa olevasta kartasta.

Kuvissa Raija Helmi mittaamassa näkösyvyyttä, venettä ohjaamassa Hannu Helmi sekä malli veden näkösyvyysmittarista. Narussa on mittahelmet.

nakosyvyyden mittaamistahannu helmi kipparinanakosyvyysmittaritarkkailupaikat

Aika: 21.5.2016

Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen

talousarvio 2016

ELY:n 50 prosenttisesti rahoittamat toimet:

Hoitokalastus

 • Hoitokalastetaan n. 30 000 kg särkikaloja ja pieniä ahvenia - rahoitus ELY-keskus, tuki 50% 26 000 euroa, tuki 13 000 euroa.

Valuma-alueiden kunnostustarpeiden kartoitus

 • Koko valuma-alue, missä vielä pitäisi tehdä vesiensuojelurakenteita, Otso/Janne Raassina, 6000 euroa, tuki 3000 euroa.

Petrola-turkistarha-alue

 • Tutkimus ja korjaussuunnitelma, ELY- PIMA-rahoitus 50 % ja Veikko Kekäleen perikunta 50 %. ELY-kilpailuttaa ja johtaa työn.

Leader-rahoitus, Joensuu ja Keski-Karjalan alue

Valuma-alueella tehtyjen vesiensuojelurakenteiden kunnon kartoitus

 • Otso, Janne Raassina, 1500 euroa, tuki 85 % 1275 euroa.

Omaehtoinen vesientarkkailu

 • Tarkkailijain koulutus, syvyysmittarit ja muu materiaali, 2000 euroa, tuki 85 %, 1700 euroa.

Ruovikoiden niitot kasvukaudella

 • Levälahti ja Ketvenenlahti n. 3 ha alue, 2500 euroa, tuki 85% 2125 euroa

Ruovikoiden niitot kasvukauden ulkopuolella

 • N. 6 ha alue, Levälahti, Lahnalahti ja Ketvenenlahti, 5000 euroa, tuki 85% 3400 euroa.

Kelluslehtisten poisto juurineen

 • Levälahti n. 2 ha, Haso, yleinen uimaranta n. 2,5 ha 7000 euroa, tuki 85 % 5950 euroa.

Imuruoppaus

 • Hason lounaiskulman yleinen veneranta, 490 m3, 2500 euroa, tuki 85 % 1275 euroa.

Alimman vedenkorkeuden ja tulvahuippujen tasaus

 • Suunnitelmat, miten tavoite toteutettaisiin Lotokanjoen ja Nivanjoen yhtymäkohdassa, 2000 euroa, tuki 85 %, 1700 euroa.

Valuma-aluekunnostukset

 • Rauanlahden valuma-alueen vesiensuojelurakenteet, kosteikkotuki 100 %. Kokonaiskustannus 28400 euroa. Toteuttaminen edellyttää kuivaa aikaa. Toteuttamisaika 9.5.16 – 9.5.2018. Väliaikaisrahoitusta tarvitaan.

tuloslaskelma ja tase 2015

Pro Onkamojärvet ry:llä, perustettu 13.07.2013, vuosi 2015 oli yhdistyksen toinen täysi tilikausi.

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 212 jäsentä, kaksi kuntaa, neljä kyläyhdistystä, kaksi kalavesien osakaskuntaa, yksi yritys ja 201 henkilöjäsentä.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi hallitus.