Pohjois-Karjalan ELY-keskus on tehnyt 25.2.2016 myönteisen tukipäätöksen Onkamojärvien kolmen vuoden kunnostushankkeeseen.

Hoitokalastukseen haettiin tukea Ympäristöministeriöltä viime vuoden marraskuussa. Hakujen perusteella Ympäristöministeriö päättää Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle myönnettävän rahoituspotin koosta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee tukipäätökset maaliskuun aikana.

Keski-Karjalan Jetina ry:n ja Joensuun Seudun Leader ry:n hallitukset ovat hyväksyneet Onkamojärvien kunnostusten hankehakemukset. Lopullisen päätöksen tekee Pohjois-Karjalan ELY-keskus loka-marraskuussa. Kunnostusten kustannusarvio on 90.628,- euroa, Keski-Karjalan alue 50.489,- euroa ja Joensuun alue 40.139,- euroa. Tukiprosentti on 85. Talkootyöt käyvät omarahoitusosuuteen.

Pieni-Onkamolla kokeiltiin raivausnuottausta vesikasvien poistamiseksi. Vesikasvit eivät kuitenkaan tarttuneet nuottaan, vaan taipuivat ja ponnahtivat takaisin pintaan. Raivausnuottauksesta päätettiin luopua kokeilun jälkeen.

raivausnuottaus1 esikatselu raivausnuottaus2 esikatseluraivausnuottaus3 esikatselu

Pro Onkamojärvet ry:n pöytäkirja vuosikokouksesta

 • Aika: 23.5.15
 • Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen

A. Valuma-alue:

Vuoden 2015 kesäkuun loppuun mennessä Rauanlahden valuma-alueelle Pro Onkamojärvet ry (Metsäyhtymä Karessuo) hakee tukea n. 3 ha kosteikolle. Jukka Kinnunen hakee tukea laskeutusallas -pohjapatoketjulle.

Voi tulla pari pienempää rakennetta muiden omistajien maille. ELY:n tukipäätökset v. 2016 ja toteutukselle aikaa kaksi vuotta. Vuoden 2016 ja 2017 hakuun uusille alueille vesiensuojelurakenteita.

B. Joensuun Seudun Leader ry:n ja Keski-Karjalan Jetina

Hanketukihakemus jätetty Keski-Karjalan Jetina ry:lle 16.5.2015. Kustannusarvio yhteensä 100 678 €. Keski-Karjalan alue 50 489 € ja Joensuun alue 50 189 €.

 1. Selvitetään pohjapadon vaikutuksia, vesilain tulkintaa ja mahdollisesti maan omistajien sitovat suostumukset pohjapadon tekemiseen Nivanjoen ja Pieni-Onkamon väliin.
 2. Vuonna 2010-2012 tehtyjen vesiensuojelurakenteiden kunnon seuranta,
 3. Jos vesiensuojelurakenteiden kunto sitä edellyttää, tyhjennetään laskeutusaltaita imuruoppauksella ja kunnostetaan kosteikkoja niittämällä.
 4. Ruovikoiden niitot kasvukaudella, heinä-elokuussa.
 5. Kelluslehtisten poistot juurineen ja raivausnuottauskokeilu
 6. Imuruoppaukset matalissa lahdissa, joihin löytyy sopiva pumppauspaikka.

C. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa

Yhteistyössä ELY-keskuksen ympäristönhoitoyksikön kanssa haetaan syksyllä harkinnanvaraista 50 %:n tukea vuosille 2016-2018.

 1. Hoitokalastus kolmelle vuodelle, yhteensä 80 000 €
 2. Ruovikoiden niitot kasvukauden ulkopuolella, 20 000 €

D. Mahdollisesti yhteistyö Suomen Ympäristökeskuksen kanssa

 • kunnostusten vaikuttavuustutkimuksessa ja mahdollisesti ruovikoiden kaupallisessa hyödyntämisessä

talousarvio 2015

Hoitokalastus

 • Hoitokalastetaan n. 20 000 kg särkikaloja ja pieniä ahvenia - rahoitus ELY-keskus, tuki 50% 9 900 €.

Ruovikoiden niitot

 • alueet suunnitellaan vesistöasiantuntijan kanssa n. 10 ha alue kasvukauden ulkopuolella – rahoitus Joensuun Seudun Leader ja Keski-Karjalan Jetina ry.

Kelluslehtisten poisto juurineen

 • alue suunnitellaan ELY-keskuksen vesistöasiantuntijan kanssa. 1 ha alue, rahoitus ELY-keskus 50 % 1000 €.

Kokeillaan raivausnuottaa vesikasvien (muiden kuin ruovikoiden ja kelluslehtisten) poistamiseen.

Imuruoppaus

 • Laskeutusaltaan kunnostus Ukonlahdella imuruoppaus-kokeilulla – mahdollisesti joku paikka muualta, jos löytyy purkupaikka. 50 %:n rahoitus ELY-keskus 1.000 € ja mahdollisesti Leader-rahoitus.

Valuma-aluekunnostukset

 • Rauanlahden valuma-alueen vesiensuojelurakenteille tukihaku ELY-keskukselta - Otso Metsäpalvelut.
 • Mahdollisesti Petrolan edustan vesiensuojelurakenteet, jos ELY-keskus ehtii selvittää mihin ja miten rakenteet pitää tehdä ja jos ELY antaa rahoitusta.

Vuosina 2010-2012 tehtyjen vesiensuojelurakenteiden kunnon seuranta

 • Vesiensuojelurakenteiden kunnon tarkastus ja kunnostussuunnitelma – (Otso Metsäpalvelut), jos leader-rahoituksen päätökset ehtivät, niin että ehtii ennen lumen tuloa tarkastuksen tehdä.

Omaehtoinen Onkamojärvien veden laadun tarkkailu

 • Tarkkailussa olisivat mukana näkösyvyyden, vesikasvillisuuden lisääntymisen, vedenkorkeuden, levien esiintymisen jne. tarkkailu.
 • Aluksi kolmella syvyysmittarilla. Vuonna 2016 kasvatetaan 25 syvyysmittariin, rahoitus leader-rahoitus.

toiminnantarkastajan lausunto tilikausi2014