Pohjois-Karjalan ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen, 28.04.22 Pokely/1179/2021. Tuki on 50 prosenttia 40 000 euron kunnostuksiin. Rahoituspäätös kohdistuu tämän vuoden hoitokalastukseen, keväällä rysillä ja syksyllä nuotalla, valuma-alueen ojien veden laadun analyyseihin, tehtyjen kunnostusten huoltamiseen ja uusien kohteiden kunnostuksiin sekä vesikasvien niittämiseen saarten ja mantereen välistä veden kierron lisäämiseksi.

Kartoille on merkitty niittoalueet, joissa niittoja saa tehdä. Kartoilla merkittyjä alueita ei välttämättä niitetä yhtä laajasti, koska alue saattaa olla liian matala tai alueella voi olla sellaisia kasveja, joita ei saa niittää.

niitot1 2022niitot2 2022

Vuoden 2021 sääolosuhteet olivat suotuisat. Vaikka uintikauden aikana sää oli suurelta osin kuuma ja kuiva, leväkukinnot vaivasivat vasta elokuun loppupuolella. Kun vesi alkaa kylmetä, pinta- ja pohjavesi sekoittuvat keskenään ja silloin pohjasta nousseet ravinteet ovat levien käytössä. Pinta- ja pohjaveden sekoittumista edistivät myös myrskytuulet. Leväkukinnot kestivät vain vähän aikaa.

Veden pinnan korkeuden muutokset olivat enimmillään 40 cm, ylin 1.6.2021 100 cm, alin 6.10.2021 60 cm.

Valuma-aluekunnostukset

 • Suuri-Onkamon Särkilahden valuma-alueella, kiinteistöillä 848-410-114-3 ja 848-1:0, tehtiin 0,55 ha:n kosteikko.
 • Pieni-Onkamon itäpuolelle, kiinteistöjen 167-409-167-2 ja 167-409-19-39 läpi kulkeva oja puhdistettiin 175 metrin matkalta. Oja jatkuu Pieni-Onkamon järveä kohti kiinteistöllä 167-409-19- 39. Oja levennettiin kosteikoksi 550 metrin matkalta. Tämä kokonaisuus valmistui vuoden 2021 loppupuolella.
 • Suuri-Onkamon Piilolahden valuma-alueella, kiinteistöllä 848-402-2-354, kunnostettiin ja laajennettiin 400 m2:n laskeutusallas.
 • Suuri-Onkamon Piilolahdella kiinteistöille, 848-402-2-259, 848-402-2-354, valmistui kahden maanomistajan maille yhteinen 0,44 ha:n kosteikko.

Pro Onkamojärvet ry järjesti rantakiinteistöjen omistajien kanssa yhdessä niittonäytöksen lauantaina 17.07. vuokrakäyttöön hankkimillaan moottoroidulla leikkurilla, haravalla ja veneellä moottoreineen. Rantakiinteistöjen omistajat perheineen nostivat ruovikot hangoilla ja haravilla mönkijän peräkärriin. Mönkijä vei kasvimassan kompostointipaikkaan.

Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Veneen ratissa on Suuri-Onkamolla vuokraustoiminnasta vastaava Heikki Kuronen ja hänen tuuraajansa Pekka Hirvonen on oppimassa. Rantakiinteistöjen omistajat perheineen olivat talkoolaisina siirtämässä ruovikoita pois rannasta. Naisväki yhteistuumin piti huolta paikalla olleiden nestetasapäinosta ja vatsoista.Talkoolaisia ja katselijoita oli yhteensä 24 henkilöä. Mukavaa oli ja tulosta syntyi. Kiitos kaikille!

niittonaytos1hoitokalastus2niittonaytos3

karvalehti1Juuan Kuhnustanjärvellä paikallinen kylätoimikunta on kehittämässä laitetta, jolla saisi nostetuksi karvalehteä pois järvestä. Karvalehti on irtokelluja vesikasvi, jolla ei ole juuria.

Kuvan yläreunassa on karvalehteä yksittäisinä kasveina ja alla massana veden pohjan tuntumassa.
Kuvakaappaus on otettu www.ymparisto.fi sivustolta. 

Upos- ja irtokellujakasvit voivat joskus lisääntyä niin, että niistä on suurta virkistykäytöllistä haittaa järvissä. Kasvien poistoon on jo pitemmän aikaa yritetty kehittää esimerkiksi toimivaa raivausnuottaa, joka nostaisi irtokelluja- ja heikkojuuriset vesikasvit pois pohjan tuntumasta. Toistaiseksi ei ole onnistunut. Vaikeus on siinä, että vesilain mukaan vesikasvien poistamisessa pitäisi vesikasvi saada poistettua siten, ettei pohjan liete saa nousta levien käyttöön. Toinen ongelma on se, että menetelmä ei saisi rikkoa vesikasveja. Osa upos- ja irtokellujakasveista leviää pienestä kasvin palasesta.

Aika: 19.06.2021

Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1047, 82290 Nieminen

Läsnä:

 • Martti Tolvanen, jäsen, hallituksen puheenjohtaja ja kokouksen puheenjohtaja
 • Tuovi Vaaranta, sihteeri
 • Leena Kettunen, Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry:n edustaja
 • Martti Kettunen, hallituksen jäsen,
 • Itä-Suomen siivouspalvelu Oy, valtakirjalla Kyösti Kinnunen
 • Mervi Kinnunen, ei jäsen
 • Antti Lampio, jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja sekä Onkamo-Sintsin osakaskunnan edustaja
 • Simo Parkkonen, jäsen
 • Hannu Sinisalo, jäsen
 • Jaakko Tahvanainen, Hammaslahden osakaskunnan edustaja
 • Kauko Tahvanainen, jäsen ja hallituksen jäsen
 • Vesa Väistö, Tohmajärven kunnan edustaja ja hallituksen jäsen
 • Kimmo Sierimo, jäsen
 • Sirkka-Liisa Sierimo, edellisen puoliso, ei jäsen.

Kokouksessa oli läsnä yhteensä 10 Pro Onkamojärvet ry:n jäseniä tai jäsenten edustajia, sihteeri, 1 hallituksen jäsen, joka ei ollut kokousedustaja ja kaksi kokousedustajan puolisoa.

Talousarvio 2021

Rauanlahden valuma-alueen kosteikkorakenteiden hoito 1 364 €
Vesi- ja Luontokunnostus Janne Raassina tekee vuoden 2019 hoitosopimuksen mukaiset hoitotyöt, rah. ELY:n tuki

Omaehtoinen vesientarkkailu 100 €
Salmen siltojen mittauspisteeltä käydään mittaamassa veden korkeus kerran kuukaudessa jäiden sulettua jäiden tuloon saakka.

Valtion budjetista tulevan 100 000 euron rahoituksella, 2019-2021. ELY-keskuksen päätös Pokely/714/2018. Hanke päättyy.

 • Valuma-aluekunnostukseen 30 700 €
  Kiinteistö: Pieni-Onkamo 167-409-167-2, Suuri-Onkamo 848-410-114-3 (0sa)

Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta 50% :n tuki 60 000 €:n kustannuksiin vuosille 2020-2023. Hanke sisältyy valtion vesiensuojeluohjelmaan. ELY-keskuksen päätös Pokely/Pokely/1039/ 2019. Hanke päättyy.

 • Hoitokalastukseen 16 000 €
 • Valuma-aluekunnostus, 17 000 € 33 000 €
  Kiinteistö: Suuri-Onkamo 848-410-114-3 (0sa),

tarve valuma-aleukunnostuksiin:Ukonlahti, Ylipäänlahti, Pieni-Onkamolla Rauanlahden yläpuolella ja/tai vesikasvillisuuden poisto, suunnitellaan keväällä

Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta (Ympäristöministeriö) haettu 50 %:n tuki 30 000 €:n kustannuksiin. Hankeaika 2021-2023

Hankkeen sisältö:
Poistetaan vesikasveja Onkamojärvistä veden kierron edistämiseksi ja ravinteiden vähentämiseksi. Lisätään rantakiinteistöjen omatoimisuutta vesikasvien poistossa hankkimalla Pieni-ja Suuri-Onkamolle veneeseen kiinnitettävät motoroidut leikkurit ja veneeseen kiinnitettävät haravat massan poistamiseen vedestä.

 • Kaksi veneeseen kiinnitettävää motoroitua leikkuria ja haravaa
  2 DORO-HYMO motoroitua leikkuria 7800 €
  2 DORO-haravaa 1200 €
 • Talkootyöryhmien organisointi ja leikkurien ja haravien huollon ja vuokraamisen organisointi 1 000 €
 • Vesikasvillisuuden poiston suunnittelu ja vesilain mukainen ohjeistus vesikasvien poistosta 200 €
 • Vesikasvien poistoa, 5 000 €
 • Hankehallinnointi 300 €

Yhteensä 15 500 €

Tuloslaskelma ja tase 2020