Tuloslaskelma ja tase 2021

Pro Onkamojärvet ry on perustettu 13.07.2013. Vuosi 2021 oli yhdistyksen kahdeksas täysi tilikausi. Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 181 jäsentä, kaksi kuntaa, neljä kyläyhdistystä, kaksi
kalavesien osakaskuntaa, neljä yhteisöä ja 169 henkilöjäsentä.

Lue lisää >>

Vuosikokouksessaan 11.6.2022 Pro Onkamojärvet ry päätti seuraavista askeleista. Yhdistys ja OSK Lumimuutos ovat sopineet keskenään, että Lumimuutos aloittaa vuoden 2023 alusta, ja osittain sitä ennen suunnittelussa, Onkamoiden ennallistamis- ja kunnostustoimijana. Pro Onkamojärvet ry jatkaa käynnissä olevia toimia vuoden loppuun.

Pohjois-Karjalassa sijaitsevia Onkamojärviä on kunnostettu vuodesta 2009 lähtien. Vuosina 2009-2013 Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry ja vuodesta 2013 lähtien kunnostuksia varten perustettu Pro Onkamojärvet ry.

Kyseessä on Suomenkin mittapuulla merkittävä koko valuma-alueen ja muiden järven ennallistamistoimien kokonaisuus. Yhdistysten toimien koordinaattorina on koko ajan ollut Tuovi Vaaranta.

Lumimuutos pyrkii ylläpitämään ja edistämään Onkamoiden ennallistamistuloksia, toteuttamaan uusia toimia sekä esittelemään saavutuksia tulevina vuosina.

Suur-Onkamon valuma-alue on 9000 hehtaaria ja Pieni-Onkamon 28100 hehtaaria. Kyseessä on merkittävä vesistö.

 

Pro Onkamojärvet ry:n vuosikokous pidetään 11.6.2022 Niemisen Urheilutalolla, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen, alkaen klo 13.00 (Kartta). Kahvit ovat valmiina klo 12.30-13.00 välisenä aikana.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä määrätyt asiat ja päätetään Pro Onkamojärvet ry:n jatkotoimista. Hallituksen esitys: Pro Onkamojärvet ry toteuttaa valuma-alueiden ja järvien kunnostustoimia vuoden 2022 loppuun saakka. Vuoden 2023 alusta lähtien Onkamojärvien ennallistoimet ovat osa Osuuskunta Lumimuutoksen toimintaa.

Kokoukseen osallistumisesta pitää ilmoittaa ke 8.6.2022 mennessä Tuovi Vaarannalle sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai tekstiviestinä puhelimeen 0500 376 018.

Hallitus

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen, 28.04.22 Pokely/1179/2021. Tuki on 50 prosenttia 40 000 euron kunnostuksiin. Rahoituspäätös kohdistuu tämän vuoden hoitokalastukseen, keväällä rysillä ja syksyllä nuotalla, valuma-alueen ojien veden laadun analyyseihin, tehtyjen kunnostusten huoltamiseen ja uusien kohteiden kunnostuksiin sekä vesikasvien niittämiseen saarten ja mantereen välistä veden kierron lisäämiseksi.

Kartoille on merkitty niittoalueet, joissa niittoja saa tehdä. Kartoilla merkittyjä alueita ei välttämättä niitetä yhtä laajasti, koska alue saattaa olla liian matala tai alueella voi olla sellaisia kasveja, joita ei saa niittää.

niitot1 2022niitot2 2022

Vuoden 2021 sääolosuhteet olivat suotuisat. Vaikka uintikauden aikana sää oli suurelta osin kuuma ja kuiva, leväkukinnot vaivasivat vasta elokuun loppupuolella. Kun vesi alkaa kylmetä, pinta- ja pohjavesi sekoittuvat keskenään ja silloin pohjasta nousseet ravinteet ovat levien käytössä. Pinta- ja pohjaveden sekoittumista edistivät myös myrskytuulet. Leväkukinnot kestivät vain vähän aikaa.

Veden pinnan korkeuden muutokset olivat enimmillään 40 cm, ylin 1.6.2021 100 cm, alin 6.10.2021 60 cm.

Valuma-aluekunnostukset

  • Suuri-Onkamon Särkilahden valuma-alueella, kiinteistöillä 848-410-114-3 ja 848-1:0, tehtiin 0,55 ha:n kosteikko.
  • Pieni-Onkamon itäpuolelle, kiinteistöjen 167-409-167-2 ja 167-409-19-39 läpi kulkeva oja puhdistettiin 175 metrin matkalta. Oja jatkuu Pieni-Onkamon järveä kohti kiinteistöllä 167-409-19- 39. Oja levennettiin kosteikoksi 550 metrin matkalta. Tämä kokonaisuus valmistui vuoden 2021 loppupuolella.
  • Suuri-Onkamon Piilolahden valuma-alueella, kiinteistöllä 848-402-2-354, kunnostettiin ja laajennettiin 400 m2:n laskeutusallas.
  • Suuri-Onkamon Piilolahdella kiinteistöille, 848-402-2-259, 848-402-2-354, valmistui kahden maanomistajan maille yhteinen 0,44 ha:n kosteikko.

Pro Onkamojärvet ry järjesti rantakiinteistöjen omistajien kanssa yhdessä niittonäytöksen lauantaina 17.07. vuokrakäyttöön hankkimillaan moottoroidulla leikkurilla, haravalla ja veneellä moottoreineen. Rantakiinteistöjen omistajat perheineen nostivat ruovikot hangoilla ja haravilla mönkijän peräkärriin. Mönkijä vei kasvimassan kompostointipaikkaan.

Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Veneen ratissa on Suuri-Onkamolla vuokraustoiminnasta vastaava Heikki Kuronen ja hänen tuuraajansa Pekka Hirvonen on oppimassa. Rantakiinteistöjen omistajat perheineen olivat talkoolaisina siirtämässä ruovikoita pois rannasta. Naisväki yhteistuumin piti huolta paikalla olleiden nestetasapäinosta ja vatsoista.Talkoolaisia ja katselijoita oli yhteensä 24 henkilöä. Mukavaa oli ja tulosta syntyi. Kiitos kaikille!

niittonaytos1hoitokalastus2niittonaytos3

karvalehti1Juuan Kuhnustanjärvellä paikallinen kylätoimikunta on kehittämässä laitetta, jolla saisi nostetuksi karvalehteä pois järvestä. Karvalehti on irtokelluja vesikasvi, jolla ei ole juuria.

Kuvan yläreunassa on karvalehteä yksittäisinä kasveina ja alla massana veden pohjan tuntumassa.
Kuvakaappaus on otettu www.ymparisto.fi sivustolta. 

Upos- ja irtokellujakasvit voivat joskus lisääntyä niin, että niistä on suurta virkistykäytöllistä haittaa järvissä. Kasvien poistoon on jo pitemmän aikaa yritetty kehittää esimerkiksi toimivaa raivausnuottaa, joka nostaisi irtokelluja- ja heikkojuuriset vesikasvit pois pohjan tuntumasta. Toistaiseksi ei ole onnistunut. Vaikeus on siinä, että vesilain mukaan vesikasvien poistamisessa pitäisi vesikasvi saada poistettua siten, ettei pohjan liete saa nousta levien käyttöön. Toinen ongelma on se, että menetelmä ei saisi rikkoa vesikasveja. Osa upos- ja irtokellujakasveista leviää pienestä kasvin palasesta.