tuloslaskelma ja tase 2014

Pro Onkamojärvet ry:llä, perustettu 13.07.2013, vuosi 2014 oli ensimmäinen täysi tilikausi.

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 210 jäsentä, kaksi kuntaa, neljä kyläyhdistystä, kaksi kalavesien
osakaskuntaa, yksi yritys ja 201 henkilöjäsentä.

Pro Onkamojärvet ry

Vuosikokous pidetään 23.5.15 klo 13.00 alkaen Niemisen Urheilutalolla, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen.

Kahvitarjoilu ennen kokousta alken klo 12.30.

Kokouksen asialista:

 1. kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Martti Tolvanen
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo­ ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet;
 8. päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista;
  aik.päätös: hallituksen jäsenille on päätetty maksaa matkakorvaukset valtion matkustussääntöjen mukaan ja mikäli kuluja on syntynyt, kulut kuittien mukaan. Hallituksen jäsenet eivät ole ottaneet matkakuluja, vaan ovat toimineet talkooperiaatteella. Kulujakaan ei ole syntynyt.
  Toiminnantarkastajan palkkioksi on päätetty laskun mukaan.
 9. päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 4 §:n mukaan;
  Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, mutta sääntöjen mukaan erovuorossa vuosittain on lähinnä kolmannes. Koska toiminta aloitettiin 13.7.13 vielä tänä vuonna erovuoroiset jäsenet on arvottu.
 10. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;
 11. Kunnostustoimet, joita vv. 2015­-2018 on tarkoitus tehdä, mikäli rahoitus saadaan järjestymään,
 12. Annetaan hallitukselle valtuudet suunnitella ja allekirjoittaa hankehakemukset tai muut sopimukset, jotka sisältävät pykälässä 12 käsiteltyjä kunnostustoimia.
 13. Muut mahdolliset asiat, joista voidaan keskustella mutta ei päättää.
 14. kokouksen päättäminen

 

Pro Onkamojärvet ry:n vuosikokous pidettiin 24.05.14. Kokouksessa oli läsnä 27 henkilöä.
Kokouksessa:

Jäsenmaksut vuodelle 2015 päätettiin pitää entisellään.

Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten määräksi 8 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Arvalla valitut erovuoroiset jäsenet Varpu Törrönen ja Antti Lampio varajäsenineen valittiin uudelleen.

Hallituksen kokoonpano:

Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Martti Tolvanen, puheenjohtaja    Harri Sarjanoja
Erkki Mononen Martti Kettunen
Vesa Väistö Matti Saavalainen
Mika Karvonen Kaarlo Kervinen
Jari Hiltunen Ilpo Tuunainen
Juhani Soininen Jaakko Tahvanainen
Antti Lampio Mikko Kuronen
Varpu Törrönen Kauko Tahvanainen


Varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan.

Vahvistettiin kunnostustoimet, joiden pohjalta suunnitellaan useamman vuoden hankesuunnitelmat ja haetaan tukirahaa vuoden 2015 alkuun mennessä. Vuosikokous valtuutti hallituksen suunnittelemaan hankkeet ja allekirjoittamaan hanketukihakemukset.

Ruovikoiden niitot alkavat 21.7.2014 (jos sää sallii).

Kokouskutsu

Pro Onkamojärvet ry:n vuosikokous pidetään 24.05.2014 Niemisen Urheilutalolla, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen, alkaen klo 13.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä määrätyt asiat ja kunnostustoimet, joita tulevina vuosina voitaisiin tehdä, mikäli rahoitus saadaan järjestymään, sekä hallitukselle annettavat valtuudet suunnitella ja hakea hanketukia tuleville vuosille.

Ennen kokousta 12.30-13.00 tarjotaan kahvit.

Pyydämme ilmoittamaan kokoukseen osallistumisesta Tuovi Vaarannalle sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai tekstiviestinä puhelimeen 0500 376 018.

Pro Onkamojärvet ry:lle avattiin nettisivut.  Sivujen kautta tullaan jakamaan tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta, sekä kerrotaan niin menneistä kuin tulevistakin Onkamojärvien kunnostusprojekteista ja kunnostusten vaikutuksista vedenlaatuun.