Tulosta

Pro Onkamojärvet ry

Vuosikokous pidetään 23.5.15 klo 13.00 alkaen Niemisen Urheilutalolla, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen.

Kahvitarjoilu ennen kokousta alken klo 12.30.

Kokouksen asialista:

 1. kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Martti Tolvanen
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo­ ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet;
 8. päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista;
  aik.päätös: hallituksen jäsenille on päätetty maksaa matkakorvaukset valtion matkustussääntöjen mukaan ja mikäli kuluja on syntynyt, kulut kuittien mukaan. Hallituksen jäsenet eivät ole ottaneet matkakuluja, vaan ovat toimineet talkooperiaatteella. Kulujakaan ei ole syntynyt.
  Toiminnantarkastajan palkkioksi on päätetty laskun mukaan.
 9. päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 4 §:n mukaan;
  Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, mutta sääntöjen mukaan erovuorossa vuosittain on lähinnä kolmannes. Koska toiminta aloitettiin 13.7.13 vielä tänä vuonna erovuoroiset jäsenet on arvottu.
 10. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;
 11. Kunnostustoimet, joita vv. 2015­-2018 on tarkoitus tehdä, mikäli rahoitus saadaan järjestymään,
 12. Annetaan hallitukselle valtuudet suunnitella ja allekirjoittaa hankehakemukset tai muut sopimukset, jotka sisältävät pykälässä 12 käsiteltyjä kunnostustoimia.
 13. Muut mahdolliset asiat, joista voidaan keskustella mutta ei päättää.
 14. kokouksen päättäminen