Aika: 25.05.2019
Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1047, 82290 Nieminen

Läsnä:

 • Martti Tolvanen, jäsen, hallituksen puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
 • Tuovi Vaaranta, sihteeri
 • Erkki Mononen, hallituksen jäsen
 • Kauko Tahvanainen, hallituksen jäsen
 • Juhani Soininen, hallituksen jäsen
 • Jari Hiltunen, hallituksen jäsen
 • Vesa Väistö, hallituksen jäsen
 • Otto Eronen, jäsen
 • Kaija Eronen, edellisen puoliso, ei ole jäsen
 • Kaarina Tahvanainen, jäsen
 • Veijo Tahvanainen, jäsen
 • Marja Liisa Parkkonen, jäsen
 • Simo Parkkonen, jäsen
 • Anja Tolvanen, jäsen
 • Kimmo Sierimo, jäsen
 • Sirkka-Liisa Sierimo, edellisen puoliso, ei jäsen
 • Aune Pesonen, jäsen
 • Hannu Sinisalo, jäsen
 • Martti Kettunen, Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry:n edustaja

talousarvio 2019

Rauanlahden valuma-alueen kosteikkorakenteiden hoito (1364€)

 • Vesi- ja Luontokunnostus Janne Raassina tekee vuoden 2019 hoitosopimuksen mukaiset hoitotyöt, rah.ELY:n tuki 

Petrolan turkistarha-alueen maanvaihto  (1500€)

Pirkanmaan ELY-keskus toteuttaa allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukaisesti Petrolan turkistarha-alueella maiden vaihdon, noin 9500 m3.

Kustannusjaon pääperiaate on ollut:

 • Pro Onkamojärvet ry hankkii vaihtomaat ja ravinteikkaiden maiden sijoituspaikan.
 • Valtio maksaa maiden vaihdon toteutuksesta.
 • Noin 2/3 osaa tarvittavasta maa-aineksesta saadaan ilmaiseksi Fortum Power and Heat Oyn, Joensuun voimalaitokselta. Sopimus Fortumin kanssa pohjahiekan saamisesta vaihtomaaksi on allekirjoitettu 12.02.2019. 
 • Pohjahiekan käytölle Rääkkylän kunta on myöntänyt ympäristöluvan 18.4.19.
 • Pohjahiekan päälle kasvukerrokseksi tuleva maa-aines on saatu kosteikkojen ja laskeutusaltaiden tekemisen yhteydessä.
 • Maiden vaihto alkaa kesäkuun alusta alkaen.
 • Varaudutaan mahdollisiin kustannusylityksiin (10000€)

Leader-rahoituksella, tuki 85 % tehtävät kunnostukset 

 • Joensuun alueen valuma-aluekunnostukset (21300€)
  Janne Raassina suunnittelee ja sopii maanomistajien kanssa vesiensuojelurakenteista Pieni-Onkamolla, jotka toteutetaan ennen 31.10.19
 • Keski-Karjalan valuma-alueen kunnostukset: (23000€)
  • Särkilahden kosteikkorakenne
  • Murtolahden kosteikkorakenne

Omaehtoinen vesientarkkailu (100€)

 • Salmen siltojen mittauspisteeltä käydään mittaamassa veden korkeus kerran kuukaudessa jäiden sulettua jäiden tuloon saakka.

Rahoitus Pohjois-Karjalan ELY-keskus 50%, Vapo ja UPM-Metsä

 • Hason alueen vesiensuojelurakenteiden tekemisen jatkaminen, kosteikot jo tehty, puutuu kaksi laskeutusallasta. (13680€)

P-K:n ELY-keskuksen tukipäätös 21.5.19 100 000 euroa vuosille 2019-2021, tuki on 100 %.

Kalastorakennetutkimus, Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus (8000€)

Valuma-aluesuunnittelu (5000€)

tuloslaskelma ja tase 2018

Pro Onkamojärvet ry on perustettu 13.07.2013. Vuosi 2018 oli yhdistyksen viides täysi tilikausi.

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 200 jäsentä, kaksi kuntaa, neljä kyläyhdistystä, kaksi kalavesien osakaskuntaa, neljä yhteisöä ja 188 henkilöjäsentä.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi hallitus.

Sääntöjen mukaan hallitukset jäsenet valitaan kolmeksi toimikaudeksi, kuitenkin niin että noin kolmannes jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan vuosittain yhdeksi toimikaudeksi. Toimikauden pituus on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan, joten varapuheenjohtajan toimikausi on
vuosikokousten valitsemien hallitusten ensimmäisten kokousten välinen aika.

Lue lisää >>